Kolegium Sędziów


W dniu 26.08.2021  odbyło się Zebranie

Sprawozdawczo Wyborcze Kolegium Sędziów KPOZTS.
Dokonano wyboru władz:

1. Tomasz Drzycimski - Przewodniczący

2. Bogisław Szwochert - Z-ca Przewodniczącego

3. Tomasz Kurtyka - Sekretarz

4. Tomasz Aderjahn - członek

5. Barbara Suchomska - członek


Delegatami na Zjazd Kolegium Sędziów PZTS zostali:


1. Tomasz Drzycimski

2. Bogusław Szwochert