Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj23
wczoraj27
tydzień193
miesiąc74
wszystkie436292

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości
Start
28.02.2024.

       


                         REGULAMIN XXX MEMORIAŁU

BRACI ROBERTA I MARKA MOCNYCH W TENISIE STOŁOWYM

                        O PUCHARY BURMISTRZA KCYNI 

CEL TURNIEJU:
· Poświęcony pamięci kcyńskich tenisistów Marka i Roberta Mocnych.
· Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
· Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
· Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej.
ORGANIZATORZY TURNIEJU:
· Burmistrz Kcyni i Rada Miejska w Kcyni;
· Urząd Miejski w Kcyni Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury.
TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
 · Turniej odbędzie się w dniu 10.03.2024r. (niedziela) w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia.
· Zapisy zawodniczek i zawodników od godz. 9:00 do godz. 9:40.
· Rozpoczęcie gry godz. 10:00.
KATEGORIE: 
· Żaczka-Młodziczka OPEN.
· Żak-Młodzik OPEN.
· Kadetka-Juniorka OPEN.
· Kadet-Junior OPEN.
· Senior OPEN.
· Weteran 40+ OPEN.
SYSTEM  GRY NA ZAWODACH:
· Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym. Mecz do trzech wygranych setów. Set do 11. Po prawej stronie tabeli o miejsce 1, oraz po lewej stronie tabeli o miejsce 2-3.
- W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodniczek lub zawodników Mecze w systemie pucharowym będą prowadzone do dwóch wygranych setów. Dalszy ciąg rozgrywek  o miejsca  1 i 3 do trzech wygranych setów.
 · Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek w przypadku mniejszej liczby zawodniczek lub zawodników możliwe jest wprowadzenie systemu rozgrywek grupowych:
- ilość grup zależy od ilości zgłoszonych zawodników,
- do dalszych rozgrywek awansuje dwóch lub jeden zawodnik z każdej grupy,
- Mecz do trzech wygranych setów. Set do 11.
- W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodniczek lub zawodników w grupach Mecze będą prowadzone do dwóch wygranych setów. Dalszy ciąg rozgrywek do trzech wygranych setów.
NAGRODY:
· Organizator przewiduje jako nagrody  dyplomy i puchary Burmistrza za zajęcie  miejsc I, II i III  w danej kategorii rywalizacji sportowej.
· Organizator przewiduje jedną nagrodę  rzeczową  do wylosowania przez i wśród obecnych
   zawodników w czasie losowania biorących udział w zawodach na zakończenie zawodów
   uprawnionych do losowania z wyłączeniem zawodników z zajętymi na zawodach
   miejscami I, II i III, czyli od zajętego miejsca IV w dół klasyfikacji końcowej zawodów
   w kategoriach.
· Organizator przewiduje okolicznościowy medal dla każdej Zawodniczki i każdego Zawodnika biorących udział w zawodach.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU:
· Turniej jest turniejem otwartym. Mogą w nim uczestniczyć też osoby spoza Gminy Kcynia.
· Obowiązuje wpisowe za udział w zawodach w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).
· Losowanie odbędzie się podczas rozpoczęcia turnieju według kolejności zgłoszeń.
· W turnieju zawodniczki i zawodnicy nie będą rozstawieni.
· Wszystkie zawodniczki i zawodników obowiązuje strój sportowy.
· Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki.
· Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator.
· Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez   gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
· Trofea sportowe ufundowane są przez Urząd Miejski w Kcyni.
· O zmianach w regulaminie decyduje organizator.
· Organizator zapewnia na zawodach opiekę przedmedyczną.
· W turnieju gramy piłkami „Tibhar 40+ SYNTT NG” - kolor biały.
· Organizator zapewnia kawę, herbatę oraz napoje.
· Wręczenie trofeów sportowych nastąpi po zakończeniu turnieju.
· Sprawy sporne rozstrzygają sędziowie główni z pomocniczymi.
· Każda osoba uczestnicząca w turnieju czyni to na własną lub opiekunów odpowiedzialność.
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
· Uczestnicy nie są objęci żadnym dodatkowym ubezpieczeniem poza ewentualnym osobistym zawodniczki / zawodnika.
· Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
· Zawodniczki i zawodnicy uczestnicy zawodów biorący udział w zawodach zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp, porządkowych, sanitarnych dotyczących obostrzeń związanych z COVID 19.
 
· Sędziowie Główni i pomocniczy, prowadzący zawody zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp, porządkowych, sanitarnych dotyczących obostrzeń związanych z COVID 19, a także dopilnować przestrzegania tych przepisów przez zawodniczki i zawodników uczestników zawodów.

 

                                                                                                             ORGANIZATOR TURNIEJU

 
27.02.2024.

      

REGULAMIN XVII OTWARTEGO, NOCNEGO TURNIEJU DEBLOWEGO

IM. ANDRZEJA JONIEC W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ.

PATRONATEM TURNIEJU JEST

ZAKŁAD „PYCHOTA” Z NIEWIEŚCINA PAN PRZEMYSŁAW SZNAJDROWSKI

 

1.     Turniej odbędzie się dnia 16 marca 2024 r. o godzinie 20:00.

2.     Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa Pruszcz ul. Sportowa 10A, 86-120 Pruszcz.

3.     Turniej rozgrywany jest w kategorii par deblowych.

4.     Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu:

       600 182 652   Janusz Musiał.

5.     W terminie nieprzekraczającym 10 marca 2024.

6.     W dniu turnieju biuro zawodów będzie czynne w godzinach 18:00-19:15.

7.     Wpisowe od zawodnika 50 złotych (100 zł od pary) przy zgłoszeniu.

8.     Losowanie odbędzie się o godzinie 19:20 według kolejności zgłoszeń.

9.     W turnieju uczestniczą zawodnicy niezrzeszeni i zrzeszeni w PZTS do III ligi włącznie.

10.  W turnieju żadne pary nie będą rozstawiane.

11.  System rozgrywek grupowy.

12.  Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych par.

13.  Do dalszych rozgrywek awansują dwie pierwsze pary z każdej grupy.

14.  Rozgrywki w grupach prowadzone są do trzech wygranych setów.
Dalszy ciąg rozgrywek do trzech setów, finał do czterech wygranych setów.

15.  O zmianach w regulaminie decyduje organizator.

16.  Za pierwsze trzy miejsca gwarantowane są nagrody pieniężne.

17.  Za pierwsze cztery miejsca zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.

18.  W turnieju gramy piłkami Thibar 3 gwiazdki – kolor biały.

19.  Organizator zapewnia opiekę lekarską.

20.  Organizator zapewnia ciepły posiłek, kawę, herbatę oraz napoje.

21.  Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu turnieju.

22.  Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny z pomocniczymi.

SPONSORZY:

       ECOPOL Pruszcz p. Dariusz Orzechowski

       Bank Spółdzielczy w Pruszczu p. Beata Banasiak

       Mrówka - Modax p. Robert Wlaźlak

       CARTECH p. Dawid Poćwiardowski

       WiP Ubezpieczenia p. Agnieszka Wądołowska

 
21.02.2024.


 
                                           KOMUNIKAT NR 8  2023/24
 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
 
           TENISA STOŁOWEGO Z DNIA 21.02.2024

 


1.     Mistrzostwa Województwa Seniorów i Seniorek odbędą się 3.03.2024 (niedziela) w Hali Sportowej „Olimpijczyk”

        w Toruniu, ul. Słowackiego 114 

      Losowanie – godz. 9.30             Początek gier – 10.00

           Mężczyźni i Kobiety grają dwa turnieje. W eliminacjach do MP nie grają

   zawodnicy z listy krajowej.

   W  Mistrzostwach Województwa gra 8 zawodników-( zawodnicy z listy

   krajowej z miejsc 1-32  + z el. do Mistrzostw Polski)

 

  W Eliminacjach do MP prawo gry ma tylko 32 najlepszych zawodników i  

  zawodniczek klasyfikacji po III WTK i III Grand Prix (nie liczy się zawodników z

  listy krajowej). Nie mają prawa grać zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w

  sezonie 2023/24 w żadnym WTK-Grand Prix.

  W przypadku nie przybycia zawodników z miejsc 1-32- lista może być  

  uzupełniona innymi zawodnikami znajdującymi się na liście na kolejnych

  miejscach i spełniającymi powyższe kryteria.

  Zawody rozgrywane są systemem pucharowym o miejsca 1, 2, 3-4, 5-8, 9-16,

  17-24, 25-32

 


2.     Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa Kobiet rozegrane zostaną również 3.03.2023 (niedziela)

 

       na sali sportowej w Toruniu ul. Słowackiego 114 razem z IMW Seniorów i Seniorek

 

Losowanie – godz. 9.30             Początek gier – 10.00

                Prawo gry mają zawodniczki rocznik 2002, 2003, 2004

 

3.      III WTK Skrzatów i Skrzatek - odbędzie się w dniu 17.03.2024 (niedziela) na sali sportowej w

         Sępólnie Kraj. ul. Chojnicka 19

                losowanie – godz. 9.30             Początek gier – 10.00


4.     Indywidualne i Drużynowe Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa Mężczyzn rozegrane zostaną

 

        17.03.2024 (niedziela) na sali sportowej w Toruniu ul. Słowackiego 114

 

Losowanie – godz. 9.30             Początek gier – 10.00

          Prawo gry mają zawodniczki rocznik 2002, 2003, 2004

 

5.       5.    Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów i Juniorek rozegrane zostaną 24.03.2024 (niedziela) na sali

sportowej w Toruniu ul. Słowackiego 114

                    Losowanie – godz. 9.30             Początek gier – 10.00

W IMW Mężczyźni i Kobiety grają dwa turnieje. W eliminacjach do MP nie grają zawodnicy z listy krajowej.

   W  Mistrzostwach Województwa gra 8 zawodników -(  zawodnicy z listy krajowej z miejsc 1-32  + z el. do Mistrzostw Polski)

            W Eliminacjach do MP prawo gry ma tylko 32 najlepszych zawodników i   zawodniczek (liczą się tylko Juniorzy i Juniorki

            rocznik  2005, 2006, 2007, 2008 z klasyfikacji po III WTK-Grand Prix.

   Nie mają prawa grać zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w sezonie 2023/24 w żadnym WTK-Grand Prix.

   W przypadku nie przybycia zawodników z miejsc 1-32- lista może być  uzupełniona innymi zawodnikami znajdującymi

    się na liście na kolejnych miejscach i spełniającymi powyższe kryteria.

   Zawody rozgrywane są systemem pucharowym o miejsca 1, 2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-24, 25-32

 

6.     Indywidualne Mistrzostwa Woj. Kadetów i Kadetek rozegrane zostaną 24.03.2024 (niedziela) na sali sportowej w Toruniu

ul. Słowackiego 114

Losowanie – godz. 9.30             Początek gier – 10.00

W IMW Mężczyźni i Kobiety grają dwa turnieje. W eliminacjach do MP nie

grają zawodnicy z listy krajowej.

   W  Mistrzostwach Województwa gra 8 zawodników -(  zawodnicy z listy

   krajowej z miejsc 1-32  + z el. do Mistrzostw Polski)

          W Eliminacjach do MP prawo gry ma tylko 32 najlepszych zawodników i  

  zawodniczek (liczą się tylko Kadeci i Kadetki rocznik 2009, 2010 z klasyfikacji

  po III WTK-Grand Prix.

  Nie mają prawa grać zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w sezonie 2023/24 w

  żadnym WTK-Grand Prix.

  W przypadku nie przybycia zawodników z miejsc 1-32- lista może być  

  uzupełniona innymi zawodnikami znajdującymi się na liście na kolejnych

  miejscach i spełniającymi powyższe kryteria.

  Zawody rozgrywane są systemem pucharowym o miejsca 1, 2, 3-4, 5-8, 9-16,

  17-24, 25-32

 

                     

                                                                                     Prezes KPOZTS

                                                                             Andrzej Jesiołowski

 
08.02.2024.
 
        
WYNIKI  VII Mem. im. Henryka Górnego
Inowrocław, 18.02.2024
Kategoria: Młodzik
1. Kurowski Benjamin LUKS Chełmno
2. Olędzki Oskar UKS Top Solec kuj.
3. Kubas   Julian Gwiazda Bydgoszcz
4. Lippki Ksawery LUKS Chełmno
Kategoria: Kadet
1. Wiechecki  Tomasz KTS Maksimus Broker Toruń
2. Gurzyński Adam Gwiazda Bydgoszcz
3. Kozłowski Karol Gwiazda Bydgoszcz
4. Lippki Aleks LUKS Chełmno
Kategoria: Junior
1. Szeszko Karol KTS Maksimus Broker Toruń
2. Gotowalski Jakub IKTS Noteć Inowrocław
3. Stolarski Dawid IKTS Noteć Inowrocław
4. Białka Marcin Sokół Gniewkowo
Kategoria: Młodziczka
1. Skowrońska Izabela KS Nowa Era Toruń
2. Nowak  Wiktoria LUKS Chełmno
3. Dąbrzał Anna IKTS Noteć Inowrocław
4. Gawęda Lena IKTS Noteć Inowrocław
                           Kategoria: Kadetka
1. Rydlewska  Adrianna BOSiR ULKS Barcin
             Kategoria:  Juniorka - Seniorka
1. Palacz Katarzyna Energa KTS Toruń
2. Dąbrzał Zuzanna IKTS Noteć Inowrocław
4. Wożniak  Zuzanna IKTS Noteć Inowrocław
 
21.11.2023.

       

Toruński Związek TKKF

wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportu i Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych „START”  Bydgoszcz 

oraz

Kujawsko – Pomorskim Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego

w Bydgoszczy 

Organizuje kurs:

Instruktorów Sportu Osób Niepełnosprawnych

Instruktorów sportu tenisa stołowego

 (uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu)

 

Sektorowa Rama Kwalifikacji – poziom 4

Kurs odbywa się na bazie programu przygotowanego przez ekspertów KOMSZ

 

Miejsce  i termin kursu:

Rozpoczęcie kursu: styczeń 2024 r. w Bydgoszczy  SSiRON „START” Bydgoszcz przy ul. Gdańskiej  163

 

Planowane zakończenie kursu:  marzec/kwiecień  2024 roku.

Program kursu obejmuje 100 godzin zajęć (teoretycznych i praktycznych),

zajęcia samokształceniowe oraz wykonanie pracy pisemnej.

Cena kursu: 1.500,00 zł (grupa minimum 15 osób)  

(cena może ulec zmniejszeniu przy większej ilości uczestników)

Terminy zjazdów: do ustalenia na spotkaniu organizacyjnym

Miejsce przeprowadzenia kursu:

obiekty K.S. „ZAWISZA” w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163

 

Osoby zainteresowane muszą  spełnić następujące warunki:
•   wiek  –  ukończone 18 lat
•   dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub oświadczenie o

stanie zdrowia
•   wykształcenie minimum średnie (złożenie kserokopii świadectwa ukończenia

szkoły średniej lub dyplomu)
•    dwa zdjęcia formatu 35 x 45 mm

 

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udzielają:

·       Toruński Związek TKKF,   87-100 Toruń,   ul. Szosa Chełmińska 75

·       Kujawsko – Pomorski Okręgowy  Związek Tenisa Stołowego, 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 , pok. 113

·       Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„START”  Bydgoszcz,          85-915 Bydgoszcz,   ul Gdańska 163; pok. nr 10

Osoby kontaktowe:

1.Toruński Związek TKKF - Monika Drapiewska,  tel.789 221487   e-mail:  tkkf@maraton.pl

2.„START” Bydgoszcz -Waldemar Adamczak  tel. 600 077779;    e-mail:  start.bydgoszcz@vp.pl

3. Kujawsko – Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego - Andrzej Jesiołowski – tel. 694 384 239 ; e-mail : kujawskopomorski@pzts.pl

 
29.07.2023.


         KOMUNIKAT NR 1  2023/24

KUJAWSKO-POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
 
TENISA STOŁOWEGO Z DNIA 26.07.2023
 
1.    Zebranie sprawozdawcze KPOZTS odbędzie się w dniu 26.08.2023 (sobota) o godz. 16.00 w sali

     KS Gwiazda  Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45. W zebraniu mają prawo uczestniczyć delegaci wszystkich

     klubów zarejestrowanych w KPOZTS na sezon 2023/24.

 

    W związku ze zmianami w Regulaminie Rozgrywek Ligowych obecność obowiązkowa przedstawicieli

     wszystkich klubów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.    Licencje Klubowe

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZTS każdy klub zarejestrowany w Polskim Związku musi wykupić licencje

klubową, licencje zawodnicze i licencje trenerskie.

Wnioski  należy wysyłać bezpośrednio do PZTS w Warszawie poprzez Internetowy System Licencyjny (ISL)

Po otrzymaniu faktury z PZTS należy dokonać opłat.

   

3.    Składki członkowskie

3.1. składka roczna – obowiązuje wszystkie kluby KPOZTS        -300 zł

3.2. za udział drużyny w rozgrywkach:

3.2.1. - II Liga mężczyzn, II L kobiet                                             -300 zł

3.2.2. - III liga                                                                                -200 zł

3.2.3. - IV liga                                                                               -175 zł

3.2.4. - V liga                                                                                -150 zł

3.2.5. - VI liga                                                                              -125 zł

3.2.6. - liga młodzieżowa                                                            -  75 zł

3.2.7. - wpisowe do WTK seniorów                                             -  15 zł

3.2.8. - wpisowe do WTK juniorów, kadetów, młodzików, żaków  -  10 zł

3.2.9. - wpisowe do IMW Seniorów                                            -  20 zł

3.2.10. - wpisowe do IMW juniorów, kadetów, młodzików, żaków - 15 zł

3.2.11. - wpisowe do DMW juniorów, kadetów, młodzików, żaków -15 zł (od zaw)

                                                                          

 

 Składkę roczną oraz za udział w rozgrywkach należy dokonać do dnia  

      30.09.2023 na konto KPOZTS (Santander 73 1090 1072 0000 0001 2006 7734)

 

4.    Rozgrywki ligowe

4.1.         Do dnia 15.08.2023 proszę o potwierdzanie i zgłaszanie drużyn do rozgrywek drużynowych

           w poszczególnych ligach. Do rozgrywek w VI lidze, Lidze Młodzieżowej i II Lidze Kobiet przyjęte

           zostaną wszystkie drużyny zgłoszone przez Kluby, w tym również nowe Kluby.

4.2.         II LM i II LK prowadzi Kujawsko- Pomorski OZTS

4.3.         Zgodnie z wynikami za sezon 2022/23 w poszczególnych ligach mają prawo grać:

 

     II LIGA Mężczyzn– woj. Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie

 

1

OSSM Gdańsk (spadek z I ligi)

2

Kamiks ATS Małe Trójmiasto Rumia (spadek z I ligi)

3.

KS Pogoń Mogilno

4

KS AZS AWFiS Balta III Gdańsk

5

MPM Monters&Serwis LUKS Chełmno

6

MAXIMUS BROKER Toruń

7

MRKS Gdańsk

8

KUKS REMUS Kościerzyna

9

GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska

10

UKS Szaniec Świecie/Osą

11

ASIST KS Beniaminek 03 Starogard Gd.

12

Energa Manekin III Toruń

13

ATS II Reda

14

Gwiazda Bukowiec (awans Kuj-Pom)

15

Awans z III Ligi woj. Pomorskie

                                 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   

 

 

 

 

 

   II LIGA KOBIET – woj. Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie

 

1

KS AZS AWFiS Balta Gdańsk

2

Emdek Bydgoszcz

3

LUKS Kusy Laskowice

4

MRKS II Gdańsk

5

LUKS II Chełmno

6

Hanimat ATS Reda

7

 

8

 

            

              III Liga

 

1

MLKS Krajna Sępólno Kraj. (spadek)

2

Energa Manekin IV Toruń

3

KS Nowa Era Toruń

4

LZS Jastrzębie

5

Piast Kruszwica

6

GLKS Rogóźno

7

UKS OSiR Brodnica

8

Olimpia Unia II Grudziądz

9

Emdek Bydgoszcz

10

UKS WDK Paterek

11

Polski Cukier Gwiazda II Bydgoszcz (awans)

12

TG Sokół Gniewkowo (awans)

 

               IV Liga

 

1

Pogoń II Mogilno (spadek)

2

GLKS Gruta (spadek)

3

MLKS Krajna II Sępólno Kraj.

4

LUKS MPM II Monter&serwis Chełmno

5

Olimpia Unia III Grudziądz

6

Maximus Broker II Toruń

7

Baszta Żnin

8

GLKS II Rogóźno

9

KS Nowa Era II Toruń

10

EMDEK II Bydgoszcz

11

UKS Top II Solec Kuj. (awans)

12

LUKS Serock - GOKSiR Pruszcz (awans)

 

              V Liga

 

1

Piast II Kruszwica (spadek)

2

UKS Szaniec II Świecie n. Osą (spadek)

3

IKTS Noteć Inowrocław

4

GKS Myśliwiec Gostycyn

5

Cis Hylmet Cekcyn

6

Olimpia Unia IV Grudziądz

7

UKS WDK II Paterek

8

GLKS III Rogóźno (awans)

9

Energa Manekin V Toruń (awans)

10

LUKS III Chełmno (awans z LM)

 

              VI Liga

 

1

Sparta Nakło (spadek)

2

Sokół II Gniewkowo (spadek)

3

KS Koronowo (spadek)

4

MLKS Krajna III Sępólno

5

AZS Wątarski Włocławek

6

Olimpia Unia V Grudziądz

7

GKS Myśliwiec II Gostycyn

8

Cis Hylmet II Cekcyn

9

UKS OSiR II Brodnica

10

AZS Wątarski II Włocławek

11

UKS Top III Solec Kuj.

12

Sokół III Gniewkowo

 

            Liga Młodzieżowa

 

1

UKS Top IV Solec Kuj.

2

Polski Cukier Gwiazda III Bydgoszcz

3

KS Nowa Era III Toruń

4

LUKS Kusy Laskowice

5

Energa Manekin VI Toruń

6

LUKS IV Chełmno

7

UKS Szaniec III Świecie n. Osą

8

BOSiR ULKS Barcin

9

IKTS Noteć II Inowrocław

10

 

11

 

12

 

 

      5.     W przypadku wycofania się z rozgrywek jakiejkolwiek drużyny dopuszcza się przesunięcia kolejnych

 

          drużyn do innych klas zgodnie z obowiązującymi regulaminami rozgrywek.

 

                                                                                     Prezes KPOZTS

                                                                             Andrzej Jesiołowski

 

 
© 2024 KPOZTS Bydgoszcz