Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj20
wczoraj23
tydzień65
miesiąc474
wszystkie344415

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości
Start
20.10.2020.

       

Komunikat specjalny

W związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa wszystkich uczestników zawodów tenisa stołowego.

1.    Na wszystkie zawody – WTK i rozgrywki drużynowe we wszystkich ligach wszyscy obecni muszą złożyć obowiązujące oświadczenie.

2.    Gospodarz zawodów ma obowiązek przyjąć aktualne oświadczenia sędziów, zawodników, trenerów, działaczy na obowiązujących drukach KPOZTS – nie mogą być oświadczenia sprzed kilku dni.

3.    Nie wolno wpuszczać na salę nikogo , kto nie złoży obowiązującego oświadczenia.

4.    Jeżeli  drużyna nie dopełni tych formalności to mecz zostanie zweryfikowany jako walkower

5.    Druki oświadczeń z podpisami gospodarz musi przechowywać przez min. 14 dni - żeby w razie zagrożenia okazać kontrolującym.

6.    Za dzieci do lat 18 muszą złożyć podpisy oboje rodziców

7.    Nie będą przyjmowane żadne wyjaśnienia, że ktoś zapomniał o tych dokumentach lub nie miał możliwości zebrania podpisów

8.    Mecze i turnieje odbywają się bez udziału widzów, rodziców –

- na WTK może być 1 osoba na 4 zawodników- inne osoby nie będą wpuszczone na salę

9.    Zobowiązuję organizatorów wszystkich zawodów do przestrzegania powyższych zasad -SANEPID może ukarać  karami pieniężnymi organizatora zawodów oraz osoby nie przestrzegające obowiązujących przepisów.

10.Mam nadzieję , że wszyscy ze zrozumieniem przyjmą te wytyczne dla ratowania zdrowia wszystkich uczestników zawodów. Zobowiązuję kluby, trenerów do poinformowanie wszystkich o obowiązujących zaleceniach

 

                        Prezes KPOZTS

                    Andrzej Jesiołowski

Czytaj całość
 
16.10.2020.

       

                                         KOMUNIKAT NR 4  2020/2021

                         KUJAWSKO-POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
                                 TENISA STOŁOWEGO  Z  DNIA 16.10.2020                                                     

                                                 

 

1.      I WTK Kadetów i Kadetek  odbędzie się w dniu 25.10.2019 (niedziela) na sali sportowej w Sępólnie Kraj. ul. Chojnicka 19  

godz. 9,30 – losowanie                              

godz.10.00 – gry                          

 

2.     I WTK Seniorów   odbędzie się w dniu 8.11.2020 (niedziela) na sali sportowej w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 14

godz. 9,30 – losowanie                     

godz.10.00 – gry

 

3.     I WTK Seniorek  odbędzie się w dniu 8.11.2020 (niedziela) na sali sportowej w Chełmnie, ul. Harcerska 1 

godz. 9,30 – losowanie                     

godz.10.00 – gry

 

4.     I WTK Juniorów i Juniorek  odbędzie się w dniu 15.11.2020 (niedziela) na sali sportowej w Inowrocławiu, ul. Rakowicza 93

godz. 9,30 – losowanie juniorów                      10.30 – losowanie juniorek                     

godz.10.00 – gry juniorów                                11.00 – gry juniorek

 

5.     I WTK Młodziczek i Młodzików  odbędzie się w dniu 22.11.2020 (niedziela) na sali sportowej w Toruniu, ul. Słowackiego 114 - hala „Olimpijczyk”

godz. 9,30 – losowanie młodzików                10.30 – losowanie młodziczek             

godz.10.00 – gry młodzików                          11.00 – gry młodziczek

     

6.      I WTK Żaczek i Żaków  odbędzie się w dniu 29.11.2020 (niedziela) na sali sportowej w Laskowicach, ul. Szkolna 6

godz. 9,30 – losowanie żaków                 11,00 – losowanie żaczek            

godz.10.00 – gry żaków                           11.30 – gry żaczek

 

7.     I WTK Skrzatek i Skrzatów  odbędzie się w dniu 6.12.2020 (niedziela) na sali sportowej w Chełmnie, ul. Harcerska 1  

godz. 9,30 – losowanie                            

godz.10.00 – gry                         

 

8.     Przypominam wszystkim o obowiązku posiadania licencji przez wszystkich uczestników turniejów ( z wyjątkiem WTK Skrzatów)

      oraz wszystkich zawodników i zawodniczek biorących udział w meczach ligowych. Zawodnicy nieposiadający licencji na sezon

      2020/21 nie będą klasyfikowani w turniejach oraz nie mają prawa brać udziału w rozgrywkach ligowych.

 

9.     W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa wyznacza się limit osób towarzyszących

       uczestnikom zawodów (trenerzy, opiekunowie, rodziny) -   na 4 zawodników jedna osoba towarzysząca.

       Należy bezwzględnie tego przestrzegać – inne osoby nie będą wpuszczane na salę.

10.  Wszyscy uczestnicy obowiązkowo muszą posiadać podpisane oświadczenia i będą badani przy wejściu

       na salę sportową.                                                                                                             

                

                                                                                     Prezes KPOZTS

                                                                             Andrzej Jesiołowski

 

Czytaj całość
 
28.08.2020.

      

REKOMEDACJE POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS

ROZGRYWANIA TURNIEJÓW W OKRESIE WZMOŻONEJ TRANSMISJI KORONAWIRUSA W POLSCE

Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz kibicom, organizator zawodów jest zobowiązany bezwarunkowo stosować

się do obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzonych przez władze sanitarne.

Prosimy w związku z tym o bieżące i dokładne monitorowanie sytuacji prawnej obowiązującej w regionie, w którym są

przeprowadzane zawody, w tym także dotyczącej zasad przebywania oraz zajmowania miejsc przez publiczność na terenie

obiektów sportowych.

Poniżej, dodatkowo zwracamy uwagę na zasady dotyczące organizacji zawodów tenisa stołowego, które powinny zostać

uwzględnione przez organizatora w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa uczestnikom oraz kibicom zawodów.

1.                Postanowienia ogólne

1.1.           rekomendacje zostają wprowadzone celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zawodów, poprzez

              ustalenie zasad higieniczno-sanitarnych obowiązujących na terenie zawodów;

1.2.           organizator jest zobowiązany zapoznać każdego uczestnika z treścią rekomendacji oraz na bieżąco,

              w dostępny i możliwie najszerszy sposób, informować uczestników o zasadach higieniczno-sanitarnych

              obowiązujących na terenie zawodów oraz egzekwować ich ścisłe przestrzeganie;

1.3.           z uwagi na istniejące ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 (nawet pomimo wdrożenia procedur

             zabezpieczających) uczestnicy biorą udział w zawodach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność;

2.                Hala sportowa oraz pozostałe pomieszczenia:

2.1.           przy każdym wejściu do hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni, na trybuny oraz do innych pomieszczeń

              i stref udostępnionych do korzystania podczas zawodów powinny być udostępnione w widocznym

             miejscu, odpowiednio oznaczone i łatwe do zastosowania dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk;

2.2.           każda osoba wchodząca do hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni, na trybuny oraz do innych

              pomieszczeń i stref udostępnionych do korzystania podczas zawodów jest zobowiązana każdorazowo do

              dezynfekcji rąk;

2.3.           hala sportowa, sala rozgrzewkowa, szatnie oraz pozostałe pomieszczenia udostępnione do

              korzystania podczas zawodów powinny być systematycznie wietrzone, zaleca się rezygnację z używania

              klimatyzacji;

2.4.           w hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni, pozostałych pomieszczeniach udostępnionych do

             korzystania podczas zawodów oraz w poszczególnych strefach mogą przebywać wyłącznie uprawnione

             do tego osoby; w miarę możliwości należy tak zorganizować program zawodów, aby liczba osób

             przebywających w poszczególnych pomieszczeniach i strefach była każdorazowo jak najmniejsza;

2.5.           w hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni oraz pozostałych pomieszczeniach i strefach

             udostępnionych do korzystania podczas zawodów przestrzeń powinna być zorganizowana

             w sposób zapewniający możliwość zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy poszczególnymi

            osobami poprzez np.: odpowiednie rozmieszczenie krzeseł, ławek itp.; zaleca się rezygnacje z pomieszczeń

            wspólnych dla sędziów;

2.6.           komunikacja oraz poruszanie się w hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni oraz pozostałych

          pomieszczeniach i strefach udostępnionych do korzystania podczas zawodów powinny być zorganizowane

           w sposób zapewniający możliwość zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami ;

2.7.           organizator jest zobowiązany w sposób czytelny informować uczestników o maksymalnej

           liczbie osób mogących przebywać w danym pomieszczeniu lub strefie;

2.8.           w miarę możliwości stoły, stoliki sędziowskie, numeratory, pudełka na ręczniki oraz krzesła dla trenera

           i zawodników powinny być dezynfekowane;

2.9.           szatnie mogą być udostępnione zawodnikom tylko w przypadku możliwości zapewnienia odpowiedniego

           dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami; w przypadku udostepnienia szatni, kluczyk/bransoletka i szafki

           w szatni powinny być dezynfekowane po każdym użytkowniku;

2.10.       powierzchnie wspólne i często dotykane powinny być regularnie dezynfekowane, w zależności od

             częstotliwości korzystania ;

2.11.       zaleca się wyznaczenie oddzielnej trybuny lub jej wyraźnie oznaczonej części dla zawodników i trenerów

            oczekujących na kolejne mecze, bez dostępu dla kibiców oraz zachowaniem niezbędnego dystansu;

2.12.       organizator powinien zapewnić przynajmniej jeden wyraźnie oznakowany pojemnik do usuwania zużytych

             maseczek i rękawiczek, które powinny być opróżniane regularnie;

2.13.       organizator powinien zabezpieczyć odrębne pomieszczenie z przeznaczeniem na izolatkę;

3.               Organizacja zawodów:

3.1.           wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (obsługa zawodów, sędziowie, zawodnicy, trenerzy,

              itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia u Sędziego Głównego ankiety –

              załącznik nr 1; brak ankiety powinien skutkować niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach;

3.2.           wszystkie osoby uczestniczące w zawodach powinny być identyfikowalne; organizator jest zobowiązany

             prowadzić i zarchiwizować listę osób uczestniczących w zawodach z uwagi na ewentualną konieczność

             odtworzenia listy kontaktów osoby zarażonej COVID – 19; lista oraz zgromadzone dane osobowe nie mogą

              być wykorzystywana do innych celów;

3.3.           wszystkim osobom wchodzącym na halę sportową powinna być mierzona temperatura; uczestnicy, którzy

              mają wyższą temperaturę ciała (powyżej 37,5° C) nie mają prawa wejść na halę sportową, w której

              organizowane są zawody;

3.4.           liczba osób obsługujących zawody powinna być ograniczona do niezbędnego minimum;

3.5.           osobami upoważnionymi do wejścia na halę sportową są uczestnicy zawodów, szkoleniowcy, obsługa

              sędziowska i obsługa zawodów;

3.6.           wszyscy uczestnicy muszą mieć własną butelkę z napojami, wyłącznie do własnego użytku;

             organizator może zapewnić napoje wyłącznie butelkowane;

3.7.           wszystkie osoby przebywające na hali sportowej, sali rozgrzewkowej, szatni oraz pozostałych

           pomieszczeniach i strefach udostępnionych do korzystania podczas zawodów muszą mieć

            zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna), za wyjątkiem zawodników (patrz niżej);

3.8.           przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości

            między osobami obsługującymi zawody oraz jego uczestnikami;

3.9.           ceremonia otwarcia zawodów powinna zostać ograniczona do komunikatu spikera zawodów oraz

            podania niezbędnych informacji;

3.10.       ceremonia wręczenia medali i rozdania nagród, powinna się odbyć przy maksymalnym ograniczeniu

            liczby uczestniczących osób oraz z zachowaniem co najmniej poniższych zasad:

a)               medale, puchary, nagrody rzeczowe itp. powinny być zdezynfekowane przed wręczeniem;

b)              zaleca się aby wszyscy uczestnicy ceremonii mieli zakryte usta oraz nos (maseczka

             lub przyłbica ochronna) oraz powinny zachować odpowiedni dystans;

4.               Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy:

4.1.           zawodnicy muszą mieć zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna) z wyłączeniem

              rozgrzewki oraz przebywania w polu gry;

4.2.           zawodnicy w trakcie gry powinni ograniczyć kontakt pomiędzy sobą oraz sędzią do niezbędnego

              minimum; zakazuje się podawania dłoni przed i po zakończonej rywalizacji oraz w formie gratulacji;

4.3.           zabronione jest pocierania dłonią i ręcznikiem stołu oraz „chuchanie na piłeczkę”;

4.4.           zalecane jest ograniczenie do niezbędnego minimum ilości rzeczy osobistych wnoszonych na halę sportową;

4.5.           trenerzy muszą mieć zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna) z wyłączeniem

              czasu wykonywania obowiązków trenerskich podczas meczu;

4.6.           jeśli uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:

              kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:

a)                powiadomić  o tym fakcie organizatora;

b)              organizator jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją

              Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią

              NFZ 800-190-590;

c)               zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.

5.               Sędziowie:

5.1.           zaleca się ograniczenie do minimum ilość sędziów obsługujących zawody;

5.2.           w trakcie dłuższej przerwy od sędziowania zaleca się, aby sędziowie opuścili halę sportową;

5.3.           sędziowie muszą mieć zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna), z wyłączeniem czasu

              sędziowania meczu; zaleca się, aby w trakcie meczu sędziowie mieli jednorazowe rękawiczki;

6.               Kibice:

6.1.           wpuszczenie kibiców jest możliwe wyłącznie w specjalnie wyznaczonych sektorach, z zachowaniem

              obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzonych przez władze sanitarne;

6.2.           zawodnicy, trenerzy oraz sędziowie nie powinni mieć ograniczona możliwość kontaktu z kibicami;

6.3.           zaleca się zbieranie danych kontaktowych do kibiców (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) z uwagi

              na ewentualną konieczność odtworzenia listy kontaktów osoby zarażonej COVID – 19; lista oraz zgromadzone

             dane osobowe nie mogą być wykorzystywana do innych celów.

 

Czytaj całość
 
28.08.2020.

      

                     Kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów sportowych

 

……………………………………………………………………………………………………….….…………………….……

                                        (nazwa zawodów)

 

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

Adres

 

Numer telefonu

 

Adres e-mail

 

Funkcja[1]

 

Hotel

 

W przypadku zawodnika będącego pod opieką trenera/wychowawcy*………………………..……………………………………………

                (nazwisko imię)

 

Będę brała/ł* udział w zawodach sportowych i oświadczam, że:

1.               Wyrażam zgodę na poddanie się zaleceniom, wytycznym i przepisom dotyczącym przestrzegania

        zasad i procedur bezpieczeństwa w celu zmniejszenie ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania

        się COVID-19 z bezwzględnym stosowaniem się do wymogów sanitarnych oraz poleceń trenera/

        wychowawcy i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczne przeprowadzenie tych zawodów

        w tym obowiązujących regulaminów i przepisów wprowadzonych przez podmiot udostępniający

        miejsce zakwaterowania, wyżywienia, obiekt sportowy, urządzenia i sprzęt sportowy wykorzystywany

        w czasie szkolenia.

2.               Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez organizatora i podmiot

          udostępniający miejsce zakwaterowania, wyżywienia, obiekt sportowy, urządzenia i sprzęt

          sportowy mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19, ryzyko to

          nadal istnieje.

3.               Świadomy, treści zapisów punku 1 i 2 uczestniczę w zawodach sportowych na własną

         odpowiedzialność i ryzyko.

           Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób uczestniczących w zawodach sportowych,

        przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

1.    Czy w ciągu ostatnich 14 dni była Pani/był Pan za granicą?

                   □ NIE                                                                     □ TAK

Jeżeli zaznaczył/a Pani/Pan odpowiedź TAK, proszę wskazać:

Kraj, z którego nastąpił powrót: ……………………………………………………………

Jak długo trwał pobyt za granicą (liczba dni): …………………………………….

Datę powrotu zza granicy: …………………………………………………………

2.  Czy w ciągu ostatnich 14 dni był/a Pani/Pan objęta/y nadzorem epidemiologicznym - kwarantanną?

                   □ NIE                                                                     □ TAK

Jeżeli zaznaczył/a Pani/Pan odpowiedź TAK, proszę wskazać:

Jaki okres (liczba dni): …………………………………….

Datę zakończenia okresu: …………………………………………………………

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pani/Pan kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19?

                   □ NIE                                                                     □ TAK

Jeżeli zaznaczył/a Pani/Pan odpowiedź TAK, proszę wskazać:

Jakie czynności w związku z tym były podjęte (opisać):………………………………….

Opisać wynik/efekt podjętych czynności: …………………………………………………

Czy była Pani poddana/był Pan poddany testowi na obecność wirusa COVID-19 i jaki jest jego wynik:

………………………….....................................................................................................................

4. Czy ma Pani/Pan jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym

     uwzględnieniem takich objawów jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności

     lub inne potwierdzone przez służby medyczne?

                   □ NIE                                                                     □ TAK

Jeżeli zaznaczył/a Pani/Pan odpowiedź TAK, proszę wskazać występujące objawy: 

……………………………………………………………….…...................................................................

Od kiedy (data):……………………………………………….

Oświadczenie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,

zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oraz odpowiedzialności za nie przestrzeganie przepisów Ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2020 poz. 374 i Rozporządzenia RM w sprawie ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Świadoma/y odpowiedzialności oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

 

(data i podpis osoby składającej oświadczenie-kwestionariusz)

Uwaga!

W przypadku osób nieletnich kwestionariusz wypełnia i podpisuje opiekun prawny.

*/ niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuje się, iż:

           1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………. z siedzibą w …………  przy ul. ……………………………...

           2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez ……………………………  na podstawie

                art. 6 ust.1 lit. e) Rozporządzenia w celu realizacji  zadań statutowych w zakresie

          organizacji przedsięwzięć  sportowych, imprez sportowych i programów / projektów

          lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

         3.  Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w programie / projekcie lub

           przedsięwzięciu sportowym lub przez okres wynikający z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

         4. Dokumenty finansowe zawierające Pani/Pana osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat

           zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą Ordynacja podatkowa.

        5.  Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie

          przepisów prawa, podmioty współorganizujące lub zlecające organizację  przedsięwzięć sportowych

          lub programów / projektów.

        6.   Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

             usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność

            z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  jeżeli przetwarzanie odbywa się

            na podstawie zgody.

       7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

       8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwić      

          udział w przedsięwzięciu sportowym, imprezie sportowej lub programie / projekcie.

       9.  Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

     10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane.

 [1] Zawodnik, trener, wychowawcza, sędzia, obsługa wydarzenia, inne

Czytaj całość
 
24.08.2020.

       

                                                         KOMUNIKAT SPECJALNY

             Poniżej załączam pismo dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego uczestników zawodów organizowanych przez KPOZTS.

             Wszyscy uczestnicy naszych zawodów muszą obowiązkowo dostarczyć sędziemu głównemu przed zawodami niniejsze oświadczenia.

            Zawodnicy niepełnoletni muszą mieć obowiązkowo podpisane przez rodziców.

           Zawodnicy bez podpisanych oświadczeń nie będą dopuszczeni do zawodów.

           Niniejsze oświadczenie muszą złożyć również trenerzy i kierownicy drużyn.

 

           W związku z zagrożeniem pandemii koronowirusa zobowiązuję wszystkich do przestrzegania niniejszego polecenia

 

           Prezes KPOZTS

          Andrzej Jesiołowski

 

 

OŚWIADCZENIE

Dla zawodnika niepełnoletniego

 

              …………………………………………………………………………………………….

                  (Imię i nazwisko zawodnika)

 

              Oświadczam, że moja córka/syn są zdrowi w dniu zawodów, co poświadczam własnoręcznym podpisem

              o braku u uczestnika zawodów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

             Córka/syn nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną

             o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zawodów.

            Córka/syn są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych

            z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

            Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zawodach tenisa stołowego organizowanych przez Kujawsko-Pomorski

            Okręgowy Związek Tenisa Stołowego i Polski Związek Tenisa Stołowego.

 

 

 

                    Podpis ojca  ………………………………….

 

 

                   Podpis matki …………………………………

    

 

                   Data:  ……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Dla zawodnika pełnoletniego

 

            …………………………………………………………………………………………….

            (Imię i nazwisko zawodnika)

 

            Oświadczam, że jestem zdrowy w dniu zawodów, co poświadczam własnoręcznym podpisem o braku u mnie

            infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

            Nie zamieszkiwałem z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałem kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

            w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zawodów.

           Jestem przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem

           dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

           Wyrażam zgodę na udział w zawodach tenisa stołowego organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Okręgowy

           Związek Tenisa Stołowego i Polski Związek Tenisa Stołowego.

 

 

 

                Podpis zawodnika  ………………………………….

 

 

 

    

 

                Data:  ……………………………………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

Dla trenera i działacza

 

             …………………………………………………………………………………………….

                    (Imię i nazwisko )

 

              Oświadczam, że jestem zdrowy w dniu zawodów, co poświadczam własnoręcznym podpisem o braku u mnie

              infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

              Nie zamieszkiwałem z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałem kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

              w okresie 14 dni przez rozpoczęciem zawodów.

             Jestem przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem

              dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 

 

 

 

                            Podpis   ………………………………….

 

 

 

    

 

                      Data:  ……………………………………………………………………

 

 

Czytaj całość
 
13.08.2020.

 

      

                                                                           KOMUNIKAT NR 1  2020/2021
                KUJAWSKO-POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
                           TENISA STOŁOWEGO  Z  DNIA 13.08.2020
 
1.     Zebranie sprawozdawcze  KPOZTS
     - odbędzie się w dn.27.08.2020 ( czwartek) o godz. 17.00
      - na sali Emdek Bydgoszcz,  ul. Leszczyńskiego 42  

2.     Licencje Klubowe

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZTS  każdy klub zarejestrowany w Polskim Związku musi

wykupić licencje klubową, licencje zawodnicze i licencje trenerskie.

     Wnioski  należy wysyłać bezpośrednio do PZTS w Warszawie,  (Komunikat i druki

     wniosków na stronie intern. PZTS.)

Kopię wniosku należy przesłać e-meilem do KPOZTS

Po otrzymaniu faktury z PZTS należy dokonać opłat..

   

3.     Składki członkowskie

a)   składka roczna – obowiązuje wszystkie kluby KPOZTS          300 zł

b)   za udział drużyny w rozgrywkach

    - II Liga mężczyzn, II L kobiet                                                     

    - III liga                                                                                        200 zł

    - IV liga                                                                                        175 zł

    - V liga                                                                                         150 zł

    - VI liga                                                                                        125 zł

    - liga młodzieżowa                                                                        75 zł

    - wpisowe do WTK seniorów                                                        15 zł

    - wpisowe do WTK juniorów, kadetów, młodzików, żaków           10 zł

    - wpisowe do IMW i DMW zostanie ustalone przez Zarząd KPOZTS w terminie

       późniejszym

 

 Składkę roczną oraz za udział w rozgrywkach należy dokonać do dnia  

      30.09.2020 na konto KPOZTS ( BZ WBK 73 1090 1072 0000 0001 2006 7734)

 

4.     Do dnia 25.08.2020 proszę o potwierdzanie i zgłaszanie drużyn do rozgrywek drużynowych

      w poszczególnych ligach.  Do rozgrywek  w VI lidze, Lidze Młodzieżowej  i II Lidze Kobiet

      przyjęte zostaną wszystkie drużyny zgłoszone przez Kluby, w tym również nowe Kluby.

5.     II LM i II LK prowadzi dalej Pomorski OZTS

6.     Zgodnie z wynikami za sezon 2019/20 w poszczególnych ligach mają prawo grać:

 

  III Liga

 

1

Krajna Sępólno Krajeńskie

2

Energa Manekin III Toruń

3

LZS Jastrzębie

4

Piast Kruszwica

5

Emdek Bydgoszcz

6

Olimpia Unia II Grudziądz

7

Emdek II Bydgoszcz

8

KS Gotyk Toruń

9

Pogoń II Mogilno

10

UKS OSiR II Brodnica

11

LUKS II Monters&Serwis Chełmno

12

KWTS Gwiazda Bukowiec

 

     IV Liga

 

1

Unia Choceń

2

Tarpan Mrocza

3

Auto-Service Tomasik Sokół Gniewkowo

4

Olimpia Unia II Grudziądz

5

Piast Łasin

6

Piast II Kruszwica

7

GLKS Gruta

8

Energa Manekin IV Toruń

9

UKS Szaniec II Świecie/Osą

10

Krajna II Sępólno Kraj.

11

GLKS Rogóźno

12

LUKS  Kołaczkowo

 

 

          V Liga

 

1

BOSiR ULKS Barcin

2

Emdek III Bydgoszcz

3

Sparta Nakło

4

UKS WDK Paterek

5

GOKSiR  Pruszcz

6

LZS Jastrzębie

7

GKS Orzeł Zbiczno

8

Baszta Żnin

9

Cis Hylmet Cekcyn

10

Krajna III Sępólno

 

 

          VI Liga

 

1

IKTS II Inowrocław

2

Sokół II Gniewkowo

3

KS Koronowo

4

Gotyk II Toruń

5

AZS Włocławek

6

GOKSiR  II Pruszcz

7

BOSiR/ULKS II Barcin

8

AZS II Włocławek

9

GKS Myśliwiec Gostycyn

10.

 

 

     

   

Liga Młodzieżowa

 

1

Energa Manekin V Toruń

2

LZS Jastrzębie II

3

LUKS Kusy Laskowice

4

LUKS III Chełmno

5

Gwiazda III Bydgoszcz

6

Olimpia Unia IV Grudziądz

7

Sokół III Gniewkowo

8

UKS TOP II Solec Kuj.

9

Gwiazda III Bydgoszcz

10

LUKS Kusy II Laskowice

11

SKTS Świecie

12

Krajna IV Sępólno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II LIGA KOBIET – woj. Pomorskie i Kujawsko- Pomorskie

                           

 

 

 

                                 

 

 

1.

IKTS NOTEĆ Inowrocław

2

LUKS KUSY Laskowice                                           

3

LUKS Chełmno                                                         

4

GKTS Gdańsk                                                          

5

Energa Manekin Toruń                                                   

6

KS Gotyk Toruń                                                   

7

 

 

         II LIGA MĘŻCZYZN - woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie

 

 

1

 

UKS Lis Sierakowice                         

2

ATS Małe Trójmiasto                      

3

GKS TĘCZA Nowa Wieś Lęborska   

4

UKS TOP Solec Kujawski              

5

UKS Pelplin                                     

6

KS AZS AWFiS III Gdańsk                

7

MRKS I Gdańsk                                 

8

GTS Luks Fortus I Straszyn          

9

Jarosław Bruś Catering LUKS Chełmno   

10

UKS OSiR Brodnica

11

UKS Szaniec Świecie nad Osą       

12

KUKS REMUS Kościerzyna

   13

UKS Olimpia Gniew                       

   14

KS Gwiazda Bydgoszcz

   15

Zwyc. w III lidze woj. pomorskiego

 

 

   
   
 

7.     W przypadku wycofania się z rozgrywek jakiejkolwiek drużyny dopuszcza się przesunięcia kolejnych drużyn do innych klas zgodnie z obowiązującymi regulaminami rozgrywek.

 

8.     Wszelkie formalności związane z udziałem w rozgrywkach  można  dokonywać w siedzibie KPOZTS w poniedziałki od godz. 16-19

 

                                                                                              Prezes KPOZTS

Andrzej Jesiołowski

   
Czytaj całość
 
© 2020 KPOZTS Bydgoszcz