Atut Włocławek
 
l

Statystyki

dzisiaj6
wczoraj22
tydzień163
miesiąc475
wszystkie325817

Gościmy

Start
14.06.2018.

 

       

Wykaz zawodników KADRY WOJEWÓDZKIEJ zakwalifikowanych na obozy

                 
 

KWJM - Sępólno Kraj.  15-25.07.2018

 

KWJM - Kamień Kraj. 6-15.08.2018

 
                 

LP

Nazwisko

Imię

odpłatność zł

 

LP

Nazwisko

Imię

odpłatność zł

1.

Lemański

Stanisław

300

 

1.

Lemański

Stanisław

270

2.

Piłat

Agnieszka

300

 

2.

Piłat

Agnieszka

270

3.

Marchlewski

Kacper

300

 

3.

Majchrzak

Aleksander

270

4.

Lemańska

Klara

300

 

4.

Kocoń

Roksana

270

5.

Majchrzak

Aleksander

300

 

5.

Przybytkowska

Wiktoria

270

6.

Kocoń

Roksana

300

 

6.

Drąg

Marta

270

7.

Przybytkowska

Wiktoria

300

 

7.

Oller

Daria

270

8.

Drąg

Marta

300

 

8.

Staszczyk

Konrad

270

9.

Oller

Daria

300

 

9.

Pacholak

Martyna

270

10.

Pacholak

Martyna

300

 

10.

Błachnio

Piotr

270

11.

Błachnio

Piotr

610

 

11.

Mańkowski

Kamil

500

12.

Krause

Maciej

610

 

 

 

 

 

                 
 

KWM - Sępólno Kraj.  15-25.07.2018

   

KWM - Kamień Kraj.  6-15.08.2018

                 

LP

Nazwisko

Imię

odpłatność zł

 

LP

Nazwisko

Imię

odpłatność zł

1.

Kubiak

Mikołaj

300

 

1.

Jagodziński

Mateusz

270

2.

Hołda

Karolina

300

 

2.

Zawacki

Jacek

270

3.

Dąbrzał

Zuzanna

300

 

3.

Bielunkiewicz

Filip

270

4.

Jagodziński

Mateusz

300

 

4.

Aderjahn

Nikodem

270

5.

Zawacki

Jacek

300

 

5.

Jesse

Mateusz

270

6.

Berus

Natalia

300

 

6.

Kaszuba

Patryk

270

7.

Bielunkiewicz

Filip

300

 

7.

Wycichowska

Amelia

270

8.

Aderjahn

Nikodem

300

 

8.

Chabowski

Kamil

270

9.

Jesse

Mateusz

300

 

9.

Rujner

Liliana

270

10.

Kaszuba

Patryk

300

 

10.

Szymczak

Wojciech

270

11.

Papiernik

Nadia

300

 

11.

Smykowska

Julia

270

12.

Małecki

Patryk

300

 

12.

Dąbrowski

Antoni

270

13.

Szymczak

Wojciech

610

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjazd na obozy : w dniu rozpoczęcia godz. 12.00

 

Kolor żółty- w przypadku nieobecności zaw. zakwalifikowanych na obóz odpłatność może ulec zmniejszeniu

 

 

 
08.06.2018.

 

      

                                                                                     Bydgoszcz, 8.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                              

                                        

                                            KLUBY  W/G  ROZDZIELNIKA                                                                                 

                                                                       

                                                                                 

 K-POZTS zawiadamia, że w okresie letnim organizuje obozy sportowe dla zawodników kadry wojewódzkiej

  kadetów imłodzików

                   15.07 - 25.07.2018  Sępólno Krajeńskie                          - 10 dni

                   6.08 - 15.08.2018  Kamień Krajeński                              -   9 dni

                                                                          

      Opłata za obozy w Sępólnie Krajeńskim - dla kadrowiczów młodzików wynosi 300 zł,

                                                             - dla kadrowiczów kadetów wynosi 300 zł

 

      Opłata za obozy w Kamieniu  Krajeńskim - dla kadrowiczów młodzików wynosi 270 zł,

                                                               - dla kadrowiczów kadetów wynosi 270 zł

 

 

Kadra Wojewódzka Młodzików na II półrocze 2018 r.(12 osób) została zatwierdzona na posiedzeniu Zarządu

KPOZTS  w dniu 5.06 2018. Wchodzą do niej:  Mikołaj Kubiak, Karolina Hołda,  Zuzanna Dąbrzał, Mateusz

Jagodziński, Jacek Zawacki, Natalia Berus, Filip Bielunkiewicz, Nikodem Aderjahn, Mateusz Jesse,

Patryk Kaszuba, Nadia Papiernik, Patryk Małecki

 

Rezerwa KWM ( 6 osób) – Amelia Wycichowska, Kamil Chabowski, Liliana Rujner, Wojciech Szymczak,

Julia Smykowska, Antoni Dąbrowski

 

Kadra Wojewódzka Kadetów na II półrocze 2018 r. ( 10 osób) została również zatwierdzona na

posiedzeniu Zarządu KPOZTS w dniu 5.06 2018. Wchodzą do niej: Stanisław Lemański, Agnieszka Piłat,

Kacper Marchlewski, Klara Lemańska, Roksana Kocoń, Aleksander Majchrzak, Wiktoria Przybytkowska,

Marta Drąg, Daria Oller, Konrad Staszczyk

Rezerwa KWK ( 5 osób) – Martyna Pacholak, Piotr Błachnio, Kamil Mańkowski, Maciej Krause, Antoni

Zgliński

 

 W przypadku odmowy udziału w obozach zawodnik zostanie wykreślony z kadry, a w jego miejsce wejdzie

następny chcący uczestniczyć w obozach.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w obozach w Sępólnie i Kamieniu Kraj. przez innych zawodników

i zawodniczki (żacy, młodzicy i kadeci).

 

Opłata wynosi:  w Sępólnie Kraj. 610 zł za obóz

                          w Kamieniu Kraj. – 500 zł za obóz

   ( zgłoszenia przyjmuję osobiście). W związku z ograniczoną ilością miejsc noclegowych może dojść do sytuacji, że nie wszyscy chętni zostaną zakwalifikowani na obozy.

Zobowiązuję wszystkie Kluby i rodziców o przesłanie do dnia 20.06.2018 oświadczenia o zgodzie

na przekazywanie danych osobowych wszystkich uczestników obozów z podpisami rodziców.

Komplet Oświadczeń musimy złożyć  w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Związków Sportowych

wraz z innymi dokumentami koniecznymi do zgłoszenia obozów.

 

Uwaga: w związku z prowadzonymi kontrolami  uczestnicy wszystkich obozów muszą obowiązkowo

posiadać kartę kwalifikacyjną i ważną kartę zdrowia,  – zawodnicy bez kart  nie będą przyjęci  na obóz.

 

Wpłaty na obóz w Sępólnie należy dokonać do dnia 10.07.2018 na konto KPOZTS, natomiast  obóz

w Kamieniu Kraj. do 31.07.2018, gdyż  pieniądze te zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Sportu muszą być

wpłacone przed obozem w całości do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych.

 Nr konta : 73 1090 1072 0000 0001 2006 7734

 

Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z udziału

w obozach.

 

Zawodnicy zabierają: kartę kwalifikacyjną, aktualne badania lekarskie, przyrządy toaletowe, obuwie

treningowe, spodenki, koszulki, dresy,  sprzęt do tenisa stołowego, skakankę, strój do pływania.

 

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania udziału zawodników w obozach w ramach funduszu

socjalnego w zakładach pracy rodziców. W przypadku potrzebnego pisma do zakładu pracy proszę

zgłaszać się do mnie osobiście – wszystkim potrzebującym zostanie wystawione.

 

                                                                                  

                                                    Prezes KPOZTS

                                                                                           Andrzej Jesiołowski

 

 
08.06.2018.

 

       

Kadra Wojewódzka ……………….(KWM,KWJM,KWJ,KWMŁD)

Imię i nazwisko zawodnika …………………….............................

Dyscyplina : Tenis stołowy

 

Oświadczenie zawodnika/rodzica/prawnego opiekuna

1. Wyrażam zgodę na udział/na udział mojego dziecka* w szkoleniu w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem
i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych oraz juniorów” – zwanego dalej : „szkoleniem kadr wojewódzkich” Oświadczam jednocześnie, że dziecko nie posiada/nie posiadam* przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w programie.

2. Udostępniam dobrowolnie dane osobowe moje/mojego dziecka* wobec tego, iż są niezbędne aby dziecko/abym ja* mogło/mógł* wziąć udział w programie szkolenia kadr wojewódzkich z zastrzeżeniem, iż podawane są jednak tylko dla celów realizacji tego programu.

3. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jako opiekun prawny mojego dziecka*/wychowanka*/moich danych osobowych* w bazie danych Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych w Bydgoszczy, które będzie ich administratorem.

4. Zgadzam się na przekazywanie tych danych Ministerstwu Sportu i Turystyki, Urzędowi Marszałkowskiemu, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji programu szkolenie kadr wojewódzkich.

5. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a* o prawie wglądu do danych mojego dziecka*/wychowanka*/do moich danych* i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/mojego wizerunku* w materiałach promocyjnych i informacyjnych programu szkolenie kadr wojewódzkich w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach.

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna/zawodnika*

…………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/zawodnika*

......................................................................................

*niepotrzebne skreślić (w przypadku zawodnika niepełnoletniego, podpisuje rodzic/opiekun prawny)

 

 
© 2018 KPOZTS Bydgoszcz
AGA