Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj22
wczoraj23
tydzień117
miesiąc441
wszystkie439507

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości
Start arrow Regulaminy arrow Regulamin Rozgrywek Indywidualnych
Regulamin Rozgrywek Indywidualnych Drukuj

 

        

                                                    REGULAMIN

WTK oraz IMW i DMW Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku

Tenisa Stołowego zatwierdzony na Zebraniu Walnym KPOZTS 23.08.2019

 

1.   Zasady ogólne – WTK oraz IMW i DMW

1.1    Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne odbywają się w kategoriach seniorów, juniorów, kadetów, młodzików, żaków oraz skrzatów.

 

1.2     Mistrzostwa Województwa odbywają się w kategoriach seniorów, młodzieżowców juniorów, kadetów, młodzików, żaków i skrzatów.

 

1.3     Do poszczególnych kategorii wiekowych dopuszcza się zawodników posiadających licencje zgodnie z limitem wieku, określonym w regulaminie Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Licencje nie obowiązują zawodników biorących udział w WTK i MW skrzatów

 

 

2.   Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2.1    Seniorzy:

2.1.1       Mistrzostwa Województwa Seniorów w grze pojedynczej rozgrywane są w dwóch etapach. W pierwszym, w eliminacjach do MP udział bierze 32 najwyżej  sklasyfikowanych zawodników po 3 GP seniorów, z wyłączeniem zawodników, którzy uzyskali limit do MP z listy krajowej. Rozgrywają oni turniej systemem pucharowym, z tym, że pierwsza ósemka kończy turniej tzw. systemem rosyjskim. Awans do MP uzyskuje zawodnik, który zajął pierwsze miejsce z prawej strony  oraz  zwycięski zawodnik z lewej strony /2 miejsce/. W drugim etapie, w którym walczy się o medale, grają zawodnicy posiadający limit na MP uzupełnieni do ośmiu najwyżej sklasyfikowanymi zawodnikami z eliminacji do MP. W uzasadnionych przypadkach w turnieju mogą grać zawodnicy z limitu wraz z pierwszą ósemką z eliminacji do MP.

2.1.2       W turnieju eliminacyjnym do MP mogą grać tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy grali przynajmniej w jednym WTK seniorów lub turnieju głównym GP seniorów.

2.1.3       Mistrzostwa Województwa seniorów w grze podwójnej i mieszanej rozgrywane są systemem pucharowym do jednej porażki i mogą w nich startować wszyscy zawodnicy biorący udział w MW w grze pojedynczej. Pary mogą składać się z zawodników z różnych klubów.

 

2.2    Młodzieżowcy: - /udział biorą tylko i wyłącznie zawodnicy z kategorii młodzieżowca /

2.2.1       System Młodzieżowych  Mistrzostw Województwa ustalony będzie przez sędziego głównego w zależności od liczby startujących zawodników.

 

 

2.3    Juniorzy- /udział biorą tylko i wyłącznie zawodnicy z kategorii juniora/

2.3.1       Mistrzostwa Województwa juniorów w grze pojedynczej rozgrywane są w dwóch etapach. W pierwszym, w eliminacjach do MP udział bierze 32 najwyżej  sklasyfikowanych juniorów po 3 GP juniorów, z wyłączeniem zawodników, którzy uzyskali limit do MP z listy krajowej. Rozgrywają oni turniej systemem pucharowym, z tym że pierwsza ósemka kończy turniej tzw. systemem rosyjskim. Awans do MP uzyskuje zawodnik, który zajął pierwsze miejsce z prawej strony  oraz  zwycięski zawodnik z lewej strony /2 miejsce/. W drugim etapie, w którym walczy się o medale, grają zawodnicy posiadający limit na MP uzupełnieni do ośmiu najwyżej sklasyfikowanymi zawodnikami z eliminacji do MP. W uzasadnionych przypadkach w turnieju mogą grać zawodnicy z limitu wraz z pierwszą ósemką z eliminacji do MP.

2.3.2       W turnieju eliminacyjnym do MP mogą grać tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy grali przynajmniej w jednym WTK juniorów lub turnieju głównym GP juniorów.

2.3.3       Mistrzostwa Województwa juniorów w grze podwójnej i mieszanej rozgrywane są systemem pucharowym do jednej porażki i mogą w nich startować wszyscy zawodnicy biorący udział w MW w grze pojedynczej. Pary mogą składać się z zawodników z różnych klubów.

 

2.4    Kadeci - /udział biorą tylko i wyłącznie zawodnicy z kategorii kadeta/.

2.4.1       Mistrzostwa Województwa kadetów w grze pojedynczej rozgrywane są w dwóch etapach. W pierwszym, w eliminacjach do MP udział bierze 32 najwyżej  sklasyfikowanych kadetów po 3 GP kadetów, z wyłączeniem zawodników, którzy uzyskali limit do MP z listy krajowej. Rozgrywają oni turniej systemem pucharowym, z tym, że pierwsza ósemka kończy turniej tzw. systemem rosyjskim. Awans do MP uzyskuje zawodnik, który zajął pierwsze miejsce z prawej strony  oraz  zwycięski zawodnik z lewej strony /2 miejsce/. W drugim etapie, w którym walczy się o medale, grają zawodnicy posiadający limit na MP uzupełnieni do ośmiu najwyżej sklasyfikowanymi zawodnikami z eliminacji do MP. W uzasadnionych przypadkach w turnieju mogą grać zawodnicy z limitu wraz z pierwszą ósemką z eliminacji do MP.

2.4.2       W turnieju eliminacyjnym do MP mogą grać tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy grali przynajmniej w jednym WTK kadetów lub turnieju głównym GP kadetów.

2.4.3       Mistrzostwa Województwa kadetów w grze podwójnej i mieszanej rozgrywane są systemem pucharowym do jednej porażki i mogą w nich startować wszyscy zawodnicy biorący udział w MW w grze pojedynczej. Pary mogą składać się z zawodników z różnych klubów.

 

 

2.5    Młodzicy- / udział biorą młodzicy oraz zawodnicy z młodszych kategorii/

2.5.1       Mistrzostwa Województwa młodzików w grze pojedynczej rozgrywane są w dwóch etapach. W pierwszym, w eliminacjach do MP  udział bierze 32 najwyżej  sklasyfikowanych młodzików po 3 GP młodzików, z wyłączeniem zawodników, którzy uzyskali limit do MP z listy krajowej. Rozgrywają oni turniej systemem pucharowym, z tym, że pierwsza ósemka kończy turniej tzw. systemem rosyjskim. Awans do MP uzyskuje zawodnik, który zajął pierwsze miejsce z prawej strony  oraz  zwycięski zawodnik z lewej strony /2 miejsce/. W drugim etapie, w którym walczy się o medale, grają zawodnicy posiadający limit na MP uzupełnieni do ośmiu najwyżej sklasyfikowanymi zawodnikami z eliminacji do MP. W uzasadnionych przypadkach w turnieju mogą grać zawodnicy z limitu wraz z pierwszą ósemką z eliminacji do MP.

2.5.2       W turnieju eliminacyjnym do MP mogą grać tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy grali przynajmniej w jednym WTK młodzików lub turnieju głównym GP młodzików.

2.5.3       Mistrzostwa Województwa młodzików w grze podwójnej  rozgrywane są systemem pucharowym do jednej porażki i mogą w nich startować wszyscy zawodnicy biorący udział w MW w grze pojedynczej. Pary mogą składać się z zawodników z różnych klubów.

 

 

2.6    Żacy - / udział biorą żacy oraz zawodnicy z młodszych kategorii/

2.6.1       Mistrzostwa Województwa żaków w grze pojedynczej rozgrywane są w dwóch etapach. W pierwszym, w eliminacjach do MP  udział bierze 32 najwyżej  sklasyfikowanych żaków  po 3 GP żaków, z wyłączeniem zawodników, którzy uzyskali limit do MP z listy krajowej. Rozgrywają oni turniej systemem pucharowym, z tym, że pierwsza ósemka kończy turniej tzw. systemem rosyjskim. Awans do MP uzyskuje zawodnik, który zajął pierwsze miejsce z prawej strony  oraz  zwycięski zawodnik z lewej strony /2 miejsce/. W drugim etapie, w którym walczy się o medale, grają zawodnicy posiadający limit na MP uzupełnieni do ośmiu najwyżej sklasyfikowanymi zawodnikami z eliminacji do MP. W uzasadnionych przypadkach w turnieju mogą grać zawodnicy z limitu wraz z pierwszą ósemką z eliminacji do MP.

2.6.2       W turnieju eliminacyjnym do MP mogą grać tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy grali przynajmniej w jednym WTK żaków lub turnieju głównym GP żaków.

2.6.3       Mistrzostwa Województwa żaków w grze podwójnej rozgrywane są systemem pucharowym do jednej porażki i mogą w nich startować wszyscy zawodnicy biorący udział w MW w grze pojedynczej. Pary mogą składać się z zawodników z różnych klubów.

 

2.7     Skrzatów- / udział biorą wszyscy skrzaci bez wymogu udziału w WTK skrzatów

 

3.   Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne

3.1    WTK rozgrywane są w następujących kategoriach : senior, junior, kadet, młodzik i żak

3.2     W danym WTK prawo gry mają wszyscy zawodnicy z danej kategorii oraz zawodnicy z kategorii młodszych

3.3    Wszystkie WTK rozgrywane są systemem pucharowym o miejsca 1,2,3,4,5-8, 9-12,13-16,17-24, 25-32, 33-48,49-64 i dalsze miejsca. W miarę  możliwości czasowych, dopuszcza się rozgrywanie meczów o poszczególne miejsca w powyższych przedziałach.

3.4    Bez względu na zajęte miejsca, należy zagwarantować każdemu zawodnikowi rozegranie przynajmniej dwóch meczów.

3.5    Awans do GP danej kategorii uzyskuje najlepszy zawodnik. Rezerwę stanowią zawodnicy z kolejnych miejsc.

3.6    Punkty do rankingu przyznawane w oparciu o tabele PZTS

3.7    W przypadku zawodników, który nie mogą wziąć udziału w WTK, gdyż biorą udział w zawodach wyższej rangi / GP w innej kategorii bądź zawody międzynarodowe ujęte w Kalendarzu PZTS / - przyznaje im się średnią punktów z poprzednich 2 turniejów.

3.8    W kategorii skrzatów rozgrywane są Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne. System tych turniejów ustala sędzia główny, w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. Nie ustala się rankingu kroczącego.

 

4.   Rozstawianie i losowanie

4.1    W WTK, MW oraz Eliminacjach do MP w grach pojedynczych, we wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy rozstawiani są zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową, opracowaną dla danej kategorii wiekowej, zgodnie z zasadami PZTS /uwzględniającą trzy najlepsze turnieje z ostatnich czterech/. W pierwszych turniejach WTK obowiązuje ranking PZTS danej kategorii wiekowej z poprzedniego sezonu.

4.2    W turniejach WTK oraz eliminacjach do IMP nie uczestniczą zawodnicy, mających limit z listy krajowej.

4.3    Do zawodów wolno zgłaszać tylko i wyłącznie zawodników obecnych na turnieju.

4.4           Zawodnicy rozstawiani są zgodnie z obowiązującym rankingiem.

4.4.1       Zawodnicy z tego samego klubu nie mogą spotkać się w pierwszej grze.

4.4.2       W przypadku rozstawiania zawodników posiadających równą ilość punktów, dokonuje się losowania

4.5    Deble i miksty

4.5.1       W grach podwójnych i mieszanych rozstawiania dokonuje się na podstawie sumy punktów zawodników będących w jednej parze.

 

5.   Drużynowe Mistrzostwa Województwa

5.1    DMW rozgrywane są w oparciu o aktualny Regulamin Rozgrywek PZTS.

5.2    W mistrzostwach mogą brać również udział drużyny, które uzyskały limit na MP z listy krajowej.

5.3    Rozstawianie następuje w oparciu o sumę punktów podstawowych zawodników wchodzących w skład drużyny / juniorzy 3 najlepszych zawodników  a w pozostałych kategoriach dwóch/.

5.4    W mistrzostwach mogą brać udział maksymalnie 4 drużyny z jednego klubu.

5.5    Rozstawianie drużyn następuje zgodnie z zasadami zapisanymi w punkcie 4.4.

5.6    Turniej rozgrywa się systemem pucharowym o miejsca 1,2,3,4, 5-8,9-16,17-32, itd.

5.7    W przypadku gdy w DMW nie uczestniczą drużyny z limitu PZTS, awans uzyskuje Drużynowy Mistrz Województwa

5.8    W przypadku gdy drużyna z limitu PZTS będzie grała w finale a druga drużyna z finału  z  3 drużyną mistrzostw  spotkały się wcześniej w półfinale, to awans do DMP uzyskuje zwycięzca tego półfinału. W przypadku gdy te drużyny nie spotkały się w półfinale, rozgrywają dodatkowy mecz o awans do DMP.

5.9    W przypadku, gdy w mistrzostwach grają dwie drużyny z limitem i spotkają się one w finale, awans do DMP uzyskuje 3 drużyna DMW. Jeżeli któraś drużyna z limitu przegra mecz półfinałowy, dwie najlepsze drużyny  poza limitem, grają mecz o awans do DMP.

5.10W przypadku gdy w mistrzostwach grają trzy drużyny z limitem  i wszystkie

 awansują do półfinału, to o awans do DMP gra czwarty półfinalista z drużyną która w DMW zajmie 5 miejsce – o ile nie spotkały się wcześniej.

     

6.   Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi KPOZTS. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zarząd KPOZTS.

 

 

              V-ce Prezes ds. sportowych KPOZTS                          Prezes

                           Janusz Błażejewicz                                Andrzej Jesiołowski

 

 
© 2024 KPOZTS Bydgoszcz