Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj18
wczoraj23
tydzień65
miesiąc463
wszystkie348539

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości
Start arrow Regulaminy arrow Regulamin KPOZTS
Regulamin Rozgr. Druż.KPOZTS Drukuj

 

       

                                                                                                                 REGULAMIN

                                                                                                   ROZGRYWEK  DRUŻYNOWYCH

 Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku

Tenisa Stołowego - sezon 2020/21

 

I    Cel i kierownictwo

      1.  Celem rozgrywek jest:

a) wyłonienie drużyn, które będą awansować i spadać z poszczególnych lig.

b) dalsza popularyzacja tenisa stołowego oraz stały wzrost poziomu przez realizację planu szkoleniowego.

2. Rozgrywkami kieruje oraz nadzoruje ich przebieg Wydział Rozgrywek KPOZTS w Bydgoszczy.

 

II   Miejsce i termin

1. Wszystkie spotkania odbywają się w sali drużyn wymienionych w terminarzu na pierwszym miejscu,

    będących gospodarzami meczu.

    2. Termin rozgrywania meczów określa terminarz dla każdej klasy rozgrywkowej.

 

III  Uczestnictwo

1. W rozgrywkach bierze udział:

a)      III liga - 12 drużyn

b)     IV liga - 12 drużyn

c)      V liga   - 12 drużyn

d)     VI liga – 11 drużyn  

e)      Liga młodzieżowa   11 drużyn

 

2. Zawodnicy winni spełniać następujące warunki:

a) posiadać aktualną licencję okresową wykupioną do dnia 10 września.  Jeżeli licencja jest bez

    zdjęcia zawodnik musi okazać dokument tożsamości. Maksymalnie do 31 grudnia można

    zgłosić zawodników ( wykupić licencje) do III Ligi i niższych.

   b)  posiadanie ważnego badania lekarskiego, określającego zdolność do udziału w

      zawodach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

      Zdrowia z dnia 14.04.2011 (Dz.U. Nr 88 poz. 500)

            Zawodniczki i zawodnicy do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej uczestniczący

           w zajęciach szkolenia sportowego oraz w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych

           objętych współzawodnictwem sportowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz

           współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży nadzorowanym przez Departament

           Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki muszą bezwzględnie posiadać

           aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w

           książeczce/karcie zdrowia zawodnika (przepis obowiązuje od 1 października 2013 r.)

           Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodniczki lub zawodnika

           powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) jest równoznaczne ze

           złożeniem przez zawodniczkę lub zawodnika oświadczenia o uczestniczeniu w meczu

           na własną odpowiedzialność (przepis obowiązuje od 1 października 2013 r.

      c) posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy,

      d) zawodnik, który w danym sezonie rozegrał 3 spotkania w klasie wyższej, nie może

           występować w klasie niższej;

  Powyższa zasada nie dotyczy:

-        juniorów, kadetów i młodzików grających w ekstraklasie i I lidze, którzy tracą uprawnienia

      do gry w niższej klasie po rozegraniu 7 meczy

-        kadetów i młodzików grających w II i niższych ligach,  którzy tracą prawo gry w klasie

     niższej po rozegraniu 7 meczy

-        junior, juniorka grający w II lidze traci prawo do gry w klasie niższej po rozegraniu 3 meczy

e)       w jednym cyklu rozgrywek, zawodnik nie może reprezentować dwóch różnych klubów -

 junior-kadet-młodzik może zostać wypożyczony na 1 sezon do innego klubu do rozgrywek

  drużynowych po uzyskaniu zgody KPOZTS

 

f)    zawodniczka lub zawodnik w jednym terminie ligowym

 

 (piątek - czwartek) nie mogą uczestniczyć w dwóch lub więcej

 

meczach ligowych na różnych szczeblach rozgrywek ligowych

 

g)     Pkt 2d i 2g - nie zalicza się meczów zawodniczek w II Lidze Kobiet, które mogą występować

      bez limitów  i w jednym terminie -  w II Lidze Kobiet i w ligach męskich – III-IV-V-VI-LM

 

h)     Zawodniczka lub zawodnik w wieku seniora posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka

      może uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn i niższych ligach oraz

      jednocześnie w zagranicznych rozgrywkach ligowych

 

g) kluby, które posiadają dwie drużyny na tym samym szczeblu rozgrywek, muszą ustalić przed

     rozpoczęciem rozgrywek składy poszczególnych drużyn i zgłosić do organu prowadzącego

     rozgrywki; zawodnicy z jednej drużyny nie mogą występować w drugim zespole,

h) w drużynach męskich - za zgodą  KPOZTS - mogą występować kobiety

 

IV   Ustalenie kolejności uczestników rozgrywek

We wszystkich ligach o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W wypadku

uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki bezpośrednich spotkań

w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Powyższa zasada obowiązuje

przy ustalaniu kolejności każdego miejsca - również awansu czy spadku. Za zwycięstwa drużyna

otrzymuje 2 punkty, za remis -1 punkt i za porażkę - 0 punktów.

 

V   Sposób przeprowadzania rozgrywek

1.     System rozgrywek  we wszystkich ligach w I i II  rundzie systemem każdy z każdym.

     Terminarz kolejek grany będzie wg kolejności miejsc za sezon 2019/20

      1-12 1-11 1-10 1-9 1-8 1-7 1-6 1-5 1-4 1-3 1-2

    2.   Składy drużyn i porządek gier

- W rozgrywkach  we wszystkich ligach drużyna składa się z minimum 4, a maksimum

  8 zawodników (nie musi być junior lub młodszy). W grach podwójnych mogą występować

  inni zawodnicy niż w grach pojedynczych, ale mieszczący się w maksymalnym składzie drużyny.

  W trakcie meczu, ale najwcześniej po I serii gier pojedynczych, każdy zawodnik może być

  zastąpiony  rezerwowym. Zawodnik rezerwowy musi być na sali w momencie prezentacji

  drużyny, a po wejściu do gry w grze pojedynczej  może być wymieniony.

      -  W drużynie uczestniczącej w meczu ligowym może wystąpić jeden zawodnik nie 

          posiadający obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka. Zawodnik ten może być zastąpiony

          w grze podwójnej lub w drugiej serii gier pojedynczych przez innego zawodnika – również

                przez zawodnika nie posiadającego obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka.


            
-  W Lidze Młodzieżowej  gra 4 zawodników , w tym max. dwóch kadetów (rocznik 2006-

    2007) –  starsi nie mogą grać. Można dokonać zmiany zastępując kadetów innymi

    kadetami lub młodzikami i młodzików innymi młodzikami.

    3.  Kolejność gier  zgodnie z protokółem – drużyna gospodarzy pod A

     4.Spotkania rozgrywa się do 3 wygranych setów, a mecz odbywa się równolegle na  dwóch stołach

         do 8 zw. lub 7-7

     5. W Lidze Młodzieżowej w meczu rozgrywa się 18 partii – 4 zaw. każdy z każdym + 2 deble) na

          min. 2 stołach

    6. Mecze we wszystkich ligach rozgrywa się piłeczkami plastikowymi

 

VI  Awans i spadek drużyn

      1.     III liga

 Pierwsza drużyna  III ligi awansuje do rozgrywek  II ligi grupy II, natomiast dwie ostatnie

 spadają do IV ligi.

2.        IV liga

2.        Pierwsze dwie drużyny  IV ligi awansują do III ligi, natomiast ostatnie dwie drużyny

          spadają do V ligi.

3.    V liga

         Pierwsze  2 drużyny awansują do IV ligi, natomiast  10-11-12  spada do VI ligi

4.   VI liga

          Pierwsze 2 drużyny awansują do V ligi         

5.    Liga Młodzieżowa  -  Mistrz awansuje do V ligi

 

Uwaga: jeżeli z II ligi spadnie więcej niż 1 drużyna woj. kujawsko-pomorskiego to automatycznie

z każdej ligi spada dodatkowo ta sama ilość drużyn.

W przypadku nie przystąpienia do rozgrywek jakiejkolwiek drużyny lub powiększenia ligi -

najpierw awansuje następna drużyna z klasy niższej, następnie spadkowicz.

 

VII      Sprawy finansowe

1.      Koszty udziału drużyny w rozgrywkach ponoszą kluby.

2.      Wpisowe do rozgrywek III ligi mężczyzn wynosi 200 złotych, IV ligi – 175 złotych, V ligi – 150 złotych,

      VI ligi – 125 zl i Ligi Młodzieżowej – 75 zł od każdej drużyny.

3.   Kaucja protestowa wynosi 200 złotych i nie podlega zwrotowi, jeżeli protest został odrzucony.

      Aby protest mógł być rozpatrywany musi być wpłacona kaucja.

 

VIII   Odwołania i protesty

1.      Wszelkie sprawy sporne, wynikłe na tle rozgrywek  rozstrzyga Wydział Rozgrywek KPOZTS w Bydgoszczy,

      zaś odwołania od tych decyzji rozpatruje Zarząd KPOZTS. Decyzja Zarządu KPOZTS jest ostateczna.

2.      Wszelkie uwagi, dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników, itp. na żądanie kierownika lub

      kapitana drużyny mogą być wpisane do protokółu przed rozpoczęciem meczu, natomiast uwagi dotyczące

      wszelkiego rodzaju wydarzeń, zaszłych w czasie meczu, mogą być wpisane do protokółu  po zakończeniu   

     meczu.. Uwagę taką wpisać może sędzia meczu tylko na żądanie kapitana drużyny wnoszącej zastrzeżenie.

     Uwagi wpisane do protokółu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie jako informacja,

     stanowią jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego przez drużynę,

     a dotyczącego faktów opisanych w protokóle.

3.      Wszelkie protesty (tylko w formie pisemnej) będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia

      pisma do organizatora rozgrywek   

 

IX    Weryfikacja

1. Podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu lub jego brak. Weryfikacja jest prowadzona

    przez  upoważnionych członków KPOZTS.

     2. Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika jeżeli :

    a)   drużyna nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 minut,

b)    drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości i jednakowej jakości stołów oraz

piłek (3 szt. na stół – muszą być plastikowe)

c)     drużyny gospodarzy, która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny meczu, nie zapewniła

     właściwych warunków gry lub w przepisowym czasie nie usunęła skutków awarii, mającej miejsce

     w czasie meczu. Określonym czasem do usunięcia awarii oświetlenia jest jedna godzina, a w

    przypadku wyłączeń przez Energetykę - 2 godziny. Gry niedokończone wskutek awarii sprzętu

    i oświetlenia weryfikuje się na korzyść zespołu gości, gry zakończone - zgodnie z uzyskanym wynikiem,

   d) drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana - mniej niż 4 zawodników(czek),

   e) drużyna wstawiła do gry zawodnika nie uprawnionego (zawodnik w okresie karencji,     dyskwalifikacji,

       nie posiadający licencji zawodniczej, ważnej karty zdrowia itp.),

   f) drużyna nie dopełniła formalności powiadomienia przeciwnika o miejscu rozgrywek

   g) drużyna, która przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec KPOZTS Bydgoszcz.

3. Jeśli wycofanie drużyny nastąpiło przed zakończeniem I rundy, wszystkie spotkania dotąd

     rozegrane zostaną anulowane. Jeżeli miało to miejsce w II rundzie - wyniki z I rundy zostają

     zaliczone, a wszystkie mecze II rundy zostają anulowane.

 

4.     Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu –

 

            wykluczenie obydwu drużyn z rozgrywek drużynowych z prawem uczestniczenia

 

            w rozgrywkach drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie

 

X   Sprawy sędziowskie

1. Sędziego głównego spotkania oraz sędziów liczących wyznacza gospodarz.

2. W przypadku braku wyznaczonego sędziego głównego drużyny uczestniczące w meczu uzgadniają

    osobę zastępczą, która powinna posiadać uprawnienia sędziego.

3. Sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami ważności licencji okresowej

    PZTS, tożsamości zawodników i badan lekarskich zgodnie z pkt.III.2.b

4. Sędzią meczu nie może być trener lub Kierownik drużyny biorącej udział w meczu. Jeżeli trener klubu

    jest sędzią, to nie może w danym meczu udzielać rad zawodnikom.

 

XI  Sprawy porządkowe

1.      Gospodarz zobowiązany jest do przesłania protokołu z meczu najpóźniej 2 dni po rozegraniu

      spotkania e-meilem na kujawskopomorski@pzts.pl oraz podania wyniku telefonicznie, sms natychmiast

      po rozegranym meczu:

                                          Tomasz Aderjahn – tel.  506 319 161

                                         Andrzej Jesiołowski – tel. 694 384 239

         Poniedziałek – siedziba KPOZTS – w godz. 16-18

2.      Brak licencji zawodniczej lub innego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego stwierdzić tożsamość zawodnika,

      może stanowić podstawę do niedopuszczenia zawodnika do gry. Sędzia obowiązany jest odnotować

      w protokóle brak posiadania licencji zawodnika.

3.      Ustala się godziny rozpoczęcia meczów – 11.00 (przy koniecznej zmianie godziny rozpoczęcia meczu –

       mecz powinien się rozpocząć pomiędzy 11-16). 

4.      Drużyna ma prawo prosić organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu meczu na

      wcześniejszy tylko w uzasadnionych przypadkach - nie wolno przekładać meczów

      samowolnie na termin  późniejszy bez uzgodnienia z prowadzącym rozgrywki.

      W wyjątkowych sytuacjach może zostać wyrażona zgoda , ale mecz

      musi się odbyć przed kolejną kolejką rozgrywek. Jeżeli mecz odbędzie się w

      terminie jeszcze późniejszym  - proszący o przełożenie meczu musi dokonać opłaty w

      kwocie 50 zł.

      Prośba będzie rozpatrzona jeżeli wpłynie do organu prowadzącego rozgrywki nie później

     niż 7 dni przed datą ustaloną  przez KPOZTS Bydgoszcz.

  5. Nieprzesłanie protokółu w ciągu 7 dni od terminu meczu pociąga za sobą walkower i nałożenie kary

      regulaminowej (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania e-meila)

    6. Kary:

               - za pierwszy walkower - 250 zł,

               - za drugi walkower – 300 zł

               - za trzeci walkower – 300 zł + wykluczenie z rozgrywek

               - za rozegrany mecz, który został zweryfikowany jako walkower – 100 zł

               - za nieterminowe przekazanie wyniku spotkania (w dniu rozegrania) – 50 zł

               - za nieterminowe przesłanie protokołu (decyduje data stempla     

                 pocztowego lub data wysłania e-meila) - 50 zł

               - za pierwszą żółtą kartkę – 50 zł.

               - za drugą żółtą kartkę – 100 zł

               - za trzecią żółtą kartkę – 200 zł

               - za czerwoną kartkę – 300 zł

         - za otrzymane trzy żółte kartki oraz za każdą czerwoną zawodnik

 

           otrzymuje karę dodatkową – odsunięcie od jednego kolejnego meczu w

 

           lidze (z wyjątkiem czerwonej kartki otrzymanej z ławki rezerwowych).

 

         - kartki sumuje się z wszystkich kolejnych meczów

 

         - za wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek III Ligi– 500 zł

 

         - za wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek IV Ligi- 400 zł

 

         - za wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek V Ligi- 300 zł

 

         - za wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek VI Ligi- 200 zł

 

         - za wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek Ligi Mł.- 200 zł

 

XII  Postanowienia końcowe

1.      Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy, jako organ prowadzący

     rozgrywki poszczególnych lig, zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji sal przed rozpoczęciem rozgrywek,

     aby w przypadku negatywnym nie dopuścić drużyny do rozgrywek.

2.      Wpisowe do rozgrywek należy dokonać na konto KPOZTS zgodnie z Komunikatem nr 1 2020/21

3.      W sprawach, które nie zostały ujęte ww. regulaminie, obowiązują przepisy PZTS.

           Otrzymują: kluby KPOZTS

 

                                   Prezes KPOZTS – Andrzej Jesiołowski

                                   Przewodniczący Kolegium Sędziów KPOZTS – Andrzej Grządziel

 
© 2021 KPOZTS Bydgoszcz