Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj22
wczoraj23
tydzień117
miesiąc441
wszystkie439507

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości
Start arrow Regulaminy arrow Regulamin KPOZTS
Regulamin Rozgr. Druż.KPOZTS Drukuj

 

                                                                                                      REGULAMIN

                                    ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH

 Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku

Tenisa Stołowego - sezon 2023/24

 

1.            Cel i kierownictwo

1.1.         Celem rozgrywek jest:

1.1.1.     wyłonienie drużyn, które będą awansować i spadać z poszczególnych lig,

1.1.2.     dalsza popularyzacja tenisa stołowego oraz stały wzrost poziomu przez realizację planu szkoleniowego.

1.2.          Rozgrywkami kieruje oraz nadzoruje ich przebieg Wydział Rozgrywek KPOZTS w        Bydgoszczy.

 

2.         Miejsce i termin

2.1.          Wszystkie spotkania odbywają się w sali drużyn wymienionych w terminarzu na pierwszym miejscu, będących gospodarzami meczu.

2.2.        Termin rozgrywania meczów określa terminarz dla każdej klasy rozgrywkowej.

2.3.        Rozpoczęcie każdego spotkania o godz. 11:00. (przy koniecznej zmianie godziny rozpoczęcia meczu – mecz powinien się rozpocząć pomiędzy 11-16). 

2.4.        Do 10 września każdy klub zobowiązany jest przesłać do prowadzącego rozgrywki na adres e-mail tomade@wp.pl dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie drużyn w poszczególnych ligach, podając Imię i Nazwisko, numer telefonu i dane do faktury oraz adres do korespondencji i adres e-mail.

2.5.        Spełnienie punktu 2.4. jest warunkiem dopuszczenia do rozgrywek ligowych.

 

3.         Uczestnictwo

3.1.          W rozgrywkach bierze udział:

3.1.1.     III liga - 12 drużyn,

3.1.2.     IV liga – 12 drużyn,

3.1.3.     V liga – 12 drużyn,

3.1.4.     VI liga – 11 drużyn,

3.1.5.     Liga młodzieżowa – 13 drużyn.

3.2.          Zawodnicy winni spełniać następujące warunki:

3.2.1.     posiadać aktualną licencję okresową wykupioną do dnia 10 września. Jeżeli licencja jest bez zdjęcia zawodnik musi okazać dokument tożsamości,

3.2.2.     posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy. Drużyny na prezentacji muszą posiadać jednakowe stroje (różniących się od drużyny przeciwnej) w przypadku równych koszulek zmienia gospodarz,

3.2.3.     zawodnik, który w danym sezonie rozegrał 3 spotkania w klasie wyższej, nie może występować w klasie niższej. Powyższa zasada nie dotyczy (Regulamin Rozgr. PZTS na sezon 2023/24 pkt. 10.2.1.),

3.2.4.     w jednym cyklu rozgrywek, zawodnik nie może reprezentować dwóch różnych klubów - młodzieżowiec i młodszy może zostać wypożyczony na 1 sezon do innego klubu do rozgrywek drużynowych po uzyskaniu zgody KPOZTS,

3.2.5.     zawodniczka lub zawodnik w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie mogą uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach ligowych na różnych szczeblach rozgrywek ligowych (weryfikacji podlega mecz później rozegrany, zakaz dotyczy podstawowego terminu kolejki),

3.2.6.     zawodniczka lub zawodnik w wieku seniora posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka może uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych 3. ligi i niższych oraz jednocześnie w zagranicznych rozgrywkach ligowych (zgodnie z pkt. 5.1.6.1. Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2023/2024),

3.2.7.     zawodnik uczestniczy w meczu, gdy rozegra w nim, chociaż 1 grę lub gdy jego drużynie zostanie przyznany walkower, a zawodnik jest wpisany do protokołu meczowego w podstawowym składzie,

3.2.8.     pkt 3.2.3. i 3.2.5. - nie zalicza się meczów zawodniczek w II Lidze Kobiet, które mogą występować bez limitów i w jednym terminie - w II Lidze Kobiet i w ligach męskich – III-IV-V-VI-LM,

3.2.9.     kluby, które posiadają dwie drużyny na tym samym szczeblu rozgrywek, muszą ustalić przed rozpoczęciem rozgrywek składy poszczególnych drużyn i zgłosić do organu prowadzącego, rozgrywki; zawodnicy z jednej drużyny nie mogą występować w drugim zespole,

3.2.10.  w drużynach męskich - za zgodą KPOZTS - mogą występować kobiety.

 

4.         Badania lekarskie

4.1.        Zawodnicy (niezależnie od wieku, również zagraniczni) uczestniczący w zajęciach szkolenia sportowego oraz w rozgrywkach objętych współzawodnictwem PZTS muszą bezwzględnie posiadać orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego (w języku polskim albo tłumaczenie przysięgłe na język polski) w formie: oryginału papierowego, oryginału cyfrowego, poświadczania w książeczce albo karcie zdrowia zawodnika, zdjęcia albo skanu dokumentu

4.2.       Orzeczenie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie

 

5.         Ustalenie kolejności uczestników rozgrywek

5.1.          We wszystkich ligach o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W wypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Powyższa zasada obowiązuje przy ustalaniu kolejności każdego miejsca - również awansu czy spadku. Za zwycięstwa drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis -1 punkt i za porażkę - 0 punktów.

5.2.          W przypadku ogłoszenia pandemii i niedokończenia rozgrywek w II rundzie weryfikuje się rozgrywki po I rundzie – dot. awansów i spadków.

 

6.         Sposób przeprowadzania rozgrywek

6.1.          System rozgrywek we wszystkich ligach w I i II rundzie systemem każdy z każdym.

Terminarz kolejek grany będzie wg kolejności miejsc za sezon 2022/23

1-12, 1-11, 1-10, 1-9, 1-8, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2.

6.2.        Składy drużyn i porządek gier:

6.2.1.     rozgrywkach we wszystkich ligach drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodników (nie musi być junior lub młodszy). W grach podwójnych mogą występować inni zawodnicy niż w grach pojedynczych, ale mieszczący się w maksymalnym składzie drużyny. W trakcie meczu, ale najwcześniej po I serii gier pojedynczych, każdy zawodnik może być zastąpiony rezerwowym. Zawodnik rezerwowy musi być na prezentacji drużyny, a po wejściu do gry w grze pojedynczej może być wymieniony,

6.2.2.     w drużynie uczestniczącej w meczu ligowym może wystąpić jeden zawodnik nie posiadający obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka. Zawodnik ten może być zastąpiony w grze podwójnej lub w drugiej serii gier pojedynczych przez innego zawodnika – również przez zawodnika nie posiadającego obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka,

6.2.3.     w Lidze Młodzieżowej gra 4 zawodników, w tym max. dwóch kadetów (rocznik 2009-

2010) – starsi nie mogą grać. Można dokonać zmiany zastępując kadetów innymi kadetami lub młodzikami i młodzików innymi młodzikami.

6.3.        Kolejność gier zgodnie z protokółem – drużyna gospodarzy pod A.

6.4.         Spotkania rozgrywa się do 3 wygranych setów, a mecz odbywa się równolegle na dwóch stołach do 8 zwycięstw lub wyniku7-7.

6.5.         W Lidze Młodzieżowej w meczu rozgrywa się 18 partii – 4 zaw. każdy z każdym + 2 deble na min. 2 stołach.

6.6.         Mecze we wszystkich ligach rozgrywa się piłeczkami plastikowymi. W 3 lidze obowiązkowo piłeczki ***

 

7.            Awans i spadek drużyn

7.1.          III liga

Pierwsza drużyna III ligi awansuje do rozgrywek II ligi grupy II, natomiast dwie ostatnie

spadają do IV ligi.

7.2.          IV liga

7.2.Pierwsze dwie drużyny IV ligi awansują do III ligi, natomiast ostatnie dwie drużyny

spadają do V ligi.

7.3.          V liga

7.3.Pierwsze 2 drużyny awansują do IV ligi, natomiast ostatnie 3 drużyny spadają do VI ligi.

7.4.          VI liga

Pierwsze 2 drużyny awansują do V ligi.

7.5.          Liga Młodzieżowa - Mistrz awansuje do V ligi.

 

Uwaga: jeżeli z II ligi spadnie więcej niż 1 drużyna woj. kujawsko-pomorskiego to automatycznie z każdej ligi spada dodatkowo ta sama ilość drużyn. Jeżeli z II Ligi nie spadnie żadna drużyna z woj. Kujawsko-Pomorskiego – to z III Ligi Mężczyzn spada jedna drużyna mniej.

W przypadku nieprzystąpienia do rozgrywek jakiejkolwiek drużyny lub powiększenia ligi - najpierw awansuje następna drużyna z klasy niższej, następnie spadkowicz.

 

8.            Sprawy finansowe

8.1.        Koszty udziału drużyny w rozgrywkach ponoszą kluby.

8.2.          Wpisowe do rozgrywek III ligi mężczyzn wynosi 200 złotych, IV ligi – 175 złotych, V ligi – 150 złotych, VI ligi – 125 zł i Ligi Młodzieżowej – 75 zł od każdej drużyny.

8.3.          Kaucja protestowa wynosi 200 złotych i nie podlega zwrotowi, jeżeli protest został odrzucony. Aby protest mógł być rozpatrywany musi być wpłacona kaucja.

8.4.          Obowiązuje opłata dla związku za przekazanie miejsca w rozgrywkach ligowych (opłaty dokonuje kupujący):

8.4.1.     w III lidze – 2500 zł.

8.4.2.     w IV lidze – 2000 zł.

8.4.3.     w V lidze – 1500 zł.

 

9.         Odwołania i protesty

9.1.        Wszelkie sprawy sporne, wynikłe na tle rozgrywek rozstrzyga Wydział Rozgrywek KPOZTS w Bydgoszczy, zaś odwołania od tych decyzji rozpatruje Zarząd KPOZTS. Decyzja Zarządu KPOZTS jest ostateczna.

9.2.        Wszelkie uwagi, dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników, itp. na żądanie kierownika lub kapitana drużyny mogą być wpisane do protokołu przed rozpoczęciem meczu, natomiast uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń, zaszłych w czasie meczu, mogą być wpisane do protokołu po zakończeniu meczu. Uwagę taką wpisać może sędzia meczu tylko na żądanie kapitana drużyny wnoszącej zastrzeżenie. Uwagi wpisane do protokołu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie jako informacja, stanowią jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego przez drużynę, a dotyczącego faktów opisanych w protokole.

9.3.        Wszelkie protesty (tylko w formie pisemnej) będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia pisma do organizatora rozgrywek.

 

10.    Weryfikacja

10.1.       Podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu lub jego brak. Weryfikacja jest prowadzona przez upoważnionych członków KPOZTS.

10.2.       Weryfikację wyników przeprowadza Wydział Rozgrywek KPOZTS w Bydgoszczy w terminie 21 dni od daty rozegrania meczu oraz po zakończeniu każdej rundy.

10.3.     Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika, jeżeli:

10.3.1.  drużyna nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 minut,

10.3.2.  drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości i jednakowej jakości stołów oraz piłek (min. 3 szt. na stół – muszą być plastikowe),

10.3.3.  drużyny gospodarzy, która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny meczu, nie zapewniła właściwych warunków gry lub w przepisowym czasie nie usunęła skutków awarii, mającej miejsce w czasie meczu. Określonym czasem do usunięcia awarii oświetlenia jest jedna godzina, a w przypadku wyłączeń przez Energetykę - 2 godziny. Gry niedokończone wskutek awarii sprzętu i oświetlenia weryfikuje się na korzyść zespołu gości, gry zakończone - zgodnie z uzyskanym wynikiem,

10.3.4.  drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana - mniej niż 4 zawodników(czek),

10.3.5.  drużyna wstawiła do gry zawodnika nie uprawnionego (zawodnik w okresie karencji, dyskwalifikacji, nie posiadający licencji zawodniczej, ważnej karty zdrowia itp.),

10.3.6.  drużyna nie dopełniła formalności powiadomienia przeciwnika o miejscu rozgrywek,

10.3.7.  drużyna, która przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec KPOZTS Bydgoszcz.

10.4.       Jeśli wycofanie drużyny nastąpiło przed zakończeniem I rundy, wszystkie spotkania dotąd rozegrane zostaną anulowane. Jeżeli miało to miejsce w II rundzie - wyniki z I rundy zostają zaliczone, a wszystkie mecze II rundy zostają anulowane.

10.5.       Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu – wykluczenie obydwu drużyn z rozgrywek i przekazanie sprawy do KD.

10.6.       Z uwagi na zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w czasie pandemii prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zawieszeniu rozgrywek ligowych, przełożeniu kolejki ligowej lub meczu na podstawie stosownych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia, zarządzeń lub zaświadczeń Inspektoratu SANEPID.

10.7.       Przełożenie meczu w związku zachorowaniem zawodnika na COVID możliwe po

dostarczeniu przez klub zaświadczenia o zachorowaniu do prowadzącego rozgrywki.

 

 

11.       Sprawy sędziowskie

11.1.    Sędziego głównego spotkania oraz sędziów liczących wyznacza gospodarz (w spotkaniach 3 ligi Sędziego Głównego wyznacza Kolegium Sędziów KPOZTS na wniosek gospodarza zawodów. Po ogłoszeniu Terminarza Rozgrywek Kluby zobowiązane są do podania do prowadzącego rozgrywki sędziów głównych z uprawnieniami (nabytymi do 31.12.2023) na wszystkie mecze danej rundy).

11.2.    W przypadku braku wyznaczonego sędziego głównego drużyny uczestniczące w meczu uzgadniają osobę zastępczą, która powinna posiadać uprawnienia sędziego.

11.3.    Sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami ważności licencji okresowej PZTS, tożsamości zawodników zgodnie z pkt. 3.2., wypisania protokołu zawodów wraz z numerami licencji zawodniczych oraz sprawdzenia warunków gry.

11.4.    W sezonie 2023/24 obowiązują nowe protokoły, które należy czytelnie wypisywać pismem DRUKOWANYM. Wszystkie pola w protokole muszą być uzupełnione.

11.5.    Sędzią meczu nie może być trener lub Kierownik drużyny biorącej udział w meczu.

11.6.    Jeżeli w protokół meczowy jako sędzia będzie wpisany trener lub zawodnik uczestniczący w meczu, to spotkanie zostanie zweryfikowane jako walkower na korzyść rywali i nałożona kara zgodnie z punktem 15.1. Jeżeli sytuacja wystąpi w obu drużynach, to spotkanie zweryfikowane będzie jako obopólny walkower i nałożona kara zgodnie z punktem 15.1. (nie dotyczy Ligi Młodzieżowej).

 

12.    Protokół meczowy

12.1.    Podstawą weryfikacji meczu i uznania spotkanie za odbyte jest poprawnie wypełniony protokół meczowy oraz przesłanie go w terminie zgodnie z pkt. 13. do prowadzącego rozgrywki (w 3 lidze sędzia, 4 liga i niższe gospodarz)

12.2.    W sezonie 2023/2024 obowiązują nowe protokoły meczowe. Mecze wypisywane na starych protokołach, kara zgodnie z punktem 15.1.7.

12.3.    Protokół wypełnia Sędzia Główny zgodnie z zasadą:

12.3.1.  wpisuje numer spotkania (obowiązkowe),

12.3.2.  wpisuje miejsce i datę rozegrania spotkania (obowiązkowe),

12.3.3.  wpisuje nazwy drużyn gospodarz i gość (obowiązkowe),

12.3.4.  wpisuje skład drużyny wraz z Numerami licencji (obowiązkowe)

12.3.5.  wpisuje kapitanów obu drużyn (obowiązkowe),

12.3.6.  wpisuje trenerów obu drużyn (tylko z licencjami PZTS),

12.3.7.  wpisuje sędziego spotkania,

12.3.8.  w trakcie spotkania wpisuje dokładne wyniki setów oraz końcowe wyniki każdej gry.

12.3.9.  wypełniony i podpisany protokół należy przesłać zgodnie z punktem 13.2.

 

13.    Sprawy porządkowe

13.1.    Gospodarz zobowiązany jest do przesłania w ciągu 30 minut po zakończeniu meczu wyniku do prowadzącego rozgrywki: Tomasz Aderjahn – tel.  506 319 161.

13.2.    Gospodarz zobowiązany jest do przesłania do prowadzącego rozgrywki protokołu (dobrej jakości min. 1900x1400 pix.) z meczu najpóźniej 2 dni po rozegraniu spotkania poprzez e-mail, Messenger (nie SMS!). Wysłanie protokołu w ciągu 30 minut po zakończonym meczu zwalnia z punktu 12.1.

13.3.    Brak podania wyniku po rozegranym meczu skutkować będzie wpisaniem walkoweru do tabeli wyników.

13.4.    Przesłanie wyniku meczu po opublikowaniu kompletu wyników na stronie www.kpozts.bydgoszcz.pl nie zwalnia od opłaty zgodnie z punktem 15.1.

13.5.    Brak licencji zawodniczej lub innego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego stwierdzić tożsamość zawodnika, może stanowić podstawę do niedopuszczenia zawodnika do gry. Sędzia obowiązany jest odnotować w protokole brak posiadania licencji zawodnika.

13.6.    Nieprzesłanie protokołu w ciągu 4 dni od terminu meczu pociąga za sobą nałożenie kary regulaminowej zgodnie z punktem 15.1.6. (decyduje data stempla pocztowego, data wysłania e-maila lub wiadomości Messenger).

 

14.    Przełożenie terminu rozgrywania meczów

14.1.    Drużyna ma prawo prosić organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu meczu na wcześniejszy tylko w uzasadnionych przypadkach - nie wolno przekładać meczów samowolnie na termin późniejszy bez uzgodnienia z prowadzącym rozgrywki. W wyjątkowych sytuacjach może zostać wyrażona zgoda, ale mecz musi się odbyć przed kolejną kolejką rozgrywek. Jeżeli mecz odbędzie się w terminie jeszcze późniejszym - proszący o przełożenie meczu musi dokonać opłaty w kwocie 50 zł. Przełożenie terminu spotkania na termin późniejszy możliwe będzie o maksymalnie 30 dni od daty kolejki. Jeżeli spotkanie nie zostanie rozegrane w terminie 30. dni nałożony zostanie walkower na niekorzyść drużyny proszącej o przełożenie oraz kara regulaminowa zgodnie z punktem 15.1.

14.2.    Wraz z prośbą o przełożenie spotkania musi zostać podany nowy termin rozegrania pojedynku. Prośba bez podania nowej daty nie będzie zaakceptowana. Prośba będzie rozpatrzona, jeżeli wpłynie do organu prowadzącego rozgrywki nie później niż 7 dni przed datą ustaloną przez KPOZTS Bydgoszcz.

14.3.    W wyjątkowych sytuacjach przełożenie spotkania możliwe tylko do środy poprzedzającej kolejkę do godz.18:00. Po tym terminie nie ma możliwości przełożenia spotkania.

14.4.    Każde kolejne przełożenie spotkania po terminie kolejki będzie pociągało za sobą nałożenie opłaty regulaminowej w kwocie po 50 zł.

14.5.    Przełożenie terminu meczu ostatniej kolejki 1 i 2 rundy jest niedozwolone na termin późniejszy.

14.6.     Zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie dotyczące stanu zdrowia zawodniczek lub zawodników nie może być podstawą do przełożenia terminu meczu, chyba że tyczy się to ¾ zespołu.

14.7.    Przełożenie terminu meczu w przypadku startu zawodniczki lub zawodnika w zawodach ITTF lub ETTU w Mistrzostwach Polski lub turnieju Grand Prix Polski w swojej kategorii wiekowej, na termin wcześniejszy w stosunku do terminu meczu wskazanego w terminarzu ligowym, lub termin późniejszy, lecz najpóźniej, do piątku poprzedzającego następną kolejkę.

 

15.       Kary:

15.1.       Walkowery:

15.1.1.  za pierwszy walkower - 250 zł,

15.1.2.  za drugi walkower – 300 zł,

15.1.3.  za trzeci i kolejny walkower – 300 zł

15.1.4.  za rozegrany mecz, który został zweryfikowany jako walkower – 100 zł,

15.1.5.  za nieterminowe przekazanie wyniku spotkania (w dniu rozegrania) – 50zł,

15.1.6.  za nieterminowe przesłanie protokołu (decyduje data stempla pocztowego, data wysłania e-maila lub wiadomości Messenger) - 50 zł,

15.1.7.  za przesłanie wyniku na starym protokole – 50 zł.

15.1.8.  za brak jednakowych koszulek podczas prezentacji – 50 zł.

15.2.       Kartki:

15.2.1.  za pierwszą żółtą kartkę – 100 zł,

15.2.2.  za drugą żółtą kartkę – 200 zł,

15.2.3.  za trzecią żółtą kartkę – 300 zł,

15.2.4.  za czerwoną kartkę – 500 zł,

15.2.5.  za otrzymane trzy żółte kartki oraz za każdą czerwoną zawodnik otrzymuje karę dodatkową – odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze (z wyjątkiem czerwonej kartki otrzymanej z ławki rezerwowych),

15.2.6.  kartki sumuje się z wszystkich kolejnych meczów.

15.3.       Kary finansowe za:

15.3.1.  wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek III Ligi– 500 zł,

15.3.2.  wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek IV Ligi- 400 zł,

15.3.3.  wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek V Ligi- 300 zł,

15.3.4.  wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek VI Ligi- 200 zł,

15.3.5.  za wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek Ligi Mł.- 200 zł.

 

16.    Postanowienia końcowe

16.1.       Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy jako organ prowadzący rozgrywki poszczególnych lig, zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji sal przed rozpoczęciem rozgrywek, aby w przypadku negatywnym nie dopuścić drużyny do rozgrywek.

16.2.       Wpisowe do rozgrywek należy dokonać na konto KPOZTS zgodnie z Komunikatem nr 1 2023/24.

16.3.       W sprawach, które nie zostały ujęte ww. regulaminie, obowiązują przepisy PZTS.

 

 

Otrzymują: kluby KPOZTS

 

 

Prezes KPOZTS – Andrzej Jesiołowski

                                   Przewodniczący Kolegium Sędziów KPOZTS – Tomasz Drzycimski

Prowadzący rozgrywki KPOZTS – Tomasz Aderjahn

 

 
© 2024 KPOZTS Bydgoszcz