Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj6
wczoraj21
tydzień159
miesiąc225
wszystkie348301

Gościmy

Start arrow Regulaminy arrow Regulamin II L.M
Regulamin II L.M Drukuj

                                                                                                                                       Bydgoszcz, 21.08.2017

 

 

 

REGULAMIN

ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN

W SEZONIE 2017/2018

 

1.      CEL ROZGRYWEK

1.1.  Celem rozgrywek II ligi tenisa stołowego mężczyzn jest wyłonienie najlepszej drużyny II ligi z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, która uczestniczyć będzie w barażach o awans do I ligi.

2.      UCZESTNICTWO

2.1.  W rozgrywkach II ligi tenisa stołowego mężczyzn uczestniczy maksymalnie 14 drużyn z woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W przypadku wycofania się jakiejkolwiek drużyny-skład ligi nie będzie uzupełniany.

2.2.  Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest:

2.2.1.1.        Posiadanie przez drużynę i zawodników aktualnej licencji okresowej PZTS na sezon 2017/2018;

2.2.2.         Posiadanie przez zawodników do 23 roku życia i członków kadry Narodowej aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, wydanego przez lekarza medycyny sportowej;

2.2.3.         Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodnika powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodnika oświadczenia o uczestniczeniu w meczu na własną odpowiedzialność;

2.3.   Zawodnik, który w danym sezonie rozgrywek rozegrał 3 mecze ligowe w wyższej klasie rozgrywkowej traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej z wyjątkiem:

·      zawodnika urodzonego w 2000 i młodszego, który w sezonie rozgrywkowym po rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach ligowych superligi mężczyzn lub 1. Ligi kobiet i mężczyzn traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej;

2.4.  Zawodnik w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie może uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach ligowych na różnych szczeblach rozgrywek ligowych;

2.5.  Jeżeli klub posiadający dwie drużyny w rozgrywkach drugiej ligi, wycofa jedną z drużyn przed drugą rundą rozgrywek, to zawodnicy drużyny wycofanej mają prawo do gry w drużynie pozostającej w rozgrywkach.

2.6.  W meczach barażowych mogą wystąpić jedynie zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej 2 zawodach indywidualnych lub drużynowych wchodzących w skład współzawodnictwa sportowego organizowanego przez PZTS.

2.7.  W drużynie uczestniczącej w meczu ligowym może wystąpić jeden zawodnik nie posiadający obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka. Zawodnik ten może być zastąpiony w grze podwójnej lub w drugiej serii gier pojedynczych przez innego zawodnika - również przez zawodnika nie posiadającego obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka.

2.8.   Do dnia 15.08.2017 wszystkie Kluby uczestniczące w rozgrywkach muszą podać do prowadzącego rozgrywki

·        na stołach jakiej firmy będą rozgrywać mecze,

·        jakimi piłeczkami będą rozgrywać mecze,

·        - stoły i piłeczki – PLASTIKOWE TRZYGWIAZDKOWE muszą posiadać atest ITTF

3.      SYSTEM ROZGRYWEK

3.1.  Rozgrywki II ligi tenisa stołowego mężczyzn są przeprowadzane w dwóch rundach.

3.2.  W pierwszej rundzie wszystkie zespoły grają systemem każdy z każdym (tylko jeden mecz).

3.3.  Po pierwszej rundzie zespoły zostaną podzielone wg kolejności zajętych miejsc na dwie grupy: awansową (7 zespołów) i spadkową (7 zespołów);

3.4.  W drugiej rundzie zespoły w grupach grają systemem każdy z każdym, a gospodarzem będzie zespół będący gościem w rundzie pierwszej;

3.5.  Do drugiej rundy zostaną zaliczone wszystkie wyniki z rundy pierwszej;

3.6.  Numery drużyn do terminarza rozgrywek zostaną ustalone zgodnie z zajętymi miejscami w sezonie 2016/2017. Drużyna spadkowa z I ligi – na miejscu pierwszym, a drużyny, które awansowały z III lig zostaną dolosowane będą odpowiednio na ostatnich pozycjach, lecz przed drużynami, które ewentualnie wykupią miejsce w II lidze.

3.7.   W przypadku, gdy klub posiada dwie drużyny w II lidze, to powinny spotkać się w pierwszej kolejce każdej rundy

3.8.  W drugiej rundzie numery drużyn będą zgodne z miejscami w tabeli po pierwszej rundzie, za wyjątkiem drużyn z tego samego klubu, które spotkają się w pierwszej kolejce;

3.9.   W meczu drużyna składa się z minimum 4 zawodników, maksymalnie 8 zawodników;

3.10.      Sposób rozgrywania meczu:

3.10.1.    mecz powinien być rozegrany na 2 stołach;

3.10.2.    gospodarz meczu ma obowiązek udostępnić drużynie przeciwnej minimum pół godziny przed rozpoczęciem spotkania przynajmniej jeden stół oraz dwie piłeczki, którymi będzie rozgrywany mecz

3.10.2.1.    w ramach meczu rozgrywa się zawsze 8 gier pojedynczych i 2 gry podwójne;

3.10.3.     wszystkie gry rozgrywane są do trzech wygranych setów;

3.10.4.    w każdym etapie rozgrywek gospodarz meczu jest na pozycji „A”


3.10.5.    mecz jest rozgrywany wg poniższego klucza:

Stół I                                                    Stół   II
1. A – X                                               2.      C – W

3. B – Y                                               4.      D – Z

5. gra podwójna                                 6.gra podwójna

7. A – Y                                               8.      C – Z

9. B – X                                               10.    D – W

3.10.6.     zawodnicy oznaczeni literami A i B oraz X i Y muszą być zawodnikami najwyżej sklasyfikowanymi z aktualnego składu drużyny wg obowiązującego rankingu;

3.10.7.     mecze rozgrywane będą piłeczkami plastikowymi TRZYGWIAZDKOWYMI;

3.10.8.      zestawienie par w grach podwójnych jest dowolne, lecz para, w której gra zawodnik najwyżej sklasyfikowany z danej drużyny musi grać na stole pierwszym.

3.10.9.     zawodnik rezerwowy ma prawo grać dopiero po pierwszej serii gier na dowolnej pozycji;

3.10.10.Kolejność zawodników w rankingu klubowym winna być następująca:

3.10.10.1.rankingi w I rundzie rozgrywek są ustalane wg rankingów za sezon 2016/2017 zgodnie w poniższą kolejnością:

3.10.10.1.1.      zgodnie z rankingiem PZTS ekstraklasy;

3.10.10.1.2.      zgodnie z rankingiem PZTS I ligi;

3.10.10.1.3.      zgodnie z rankingiem II ligi grupa „A”;

3.10.10.1.4.      zgodnie z rankingiem II ligi grupa „B”

3.10.10.1.5.      zgodnie z rankingiem PZTS w kategorii seniorów;

3.10.10.1.6.      w dalszej kolejności wg rankingu klubowego (dotyczy zawodników niewystępujących w powyższych rankingach);

3.10.11.Ranking klubowy, który obowiązuje w pierwszej rundzie rozgrywek, jest ustalany przez klub i przesyłany do Wydziału Rozgrywek KPOZTS przed rozpoczęciem I rundy rozgrywek;

3.10.12.Rankingi w II rundzie rozgrywek są ustalane zgodnie z rankingiem II ligi po I –szej rundzie rozgrywek sezonu 2017/18 i zostaną opublikowane przez Wydział Rozgrywek KPOZTS przed rozpoczęciem II rundy rozgrywek.

3.10.13.Zawodnik niezgłoszony do składu drużyny do dnia 30.08.2017będzie mógł grać (dopiero po rozegraniu trzech kolejek) zajmując ostatnie miejsce rankingowe (musi jednocześnie spełniać pkt. 2.2 niniejszego regulaminu).

3.10.14.Ustawienie zawodników w protokole meczu ligowego niezgodne z rankingiem weryfikuje się w następujący sposób:

3.10.14.1.                        w grach pojedynczych i grach podwójnych – walkowerem cały mecz, bez względu na wynik meczu;

3.11.    Spadek z II ligi:

3.11.1.     W przypadku, gdy z I ligi nie spadnie żaden zespół z woj. pomorskiego lub kujawsko-pomorskiego, to z drugiej ligi spadają drużyny, które zajmą dwa ostatnie miejsca (13 i 14) po II rundzie rozgrywek;

3.11.2.      W przypadku, gdy z I ligi spadną zespoły z woj. pomorskiego lub kujawsko-pomorskiego, wtedy II ligę opuści dodatkowo taka sama liczba zespołów;

3.12.   Awans do rozgrywek II ligi

3.12.1.     Do rozgrywek II ligi tenisa stołowego mężczyzn awansują zwycięzcy III lig z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

4.      SPRAWY SĘDZIOWSKIE

4.1.   Kolegium Sędziów Okręgu, na którego terenie odbywa się mecz zabezpiecza Sędziego Głównego;

4.2.  Sędzia Główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami uprawnień zawodników do startu w zawodach i sprawne ich przeprowadzenie;

4.3.  Wszelkie uwagi, dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników, itp. na żądanie kierownika lub kapitana drużyny mogą być wpisane do protokołu przed rozpoczęciem meczu;

4.4.  Uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń, które miały miejsce podczas meczu, mogą być wpisane do protokołu po zakończeniu meczu;

4.5.  Uwagi takie wpisuje do protokołu sędzia meczu tylko na żądanie kapitana drużyny wnoszącej zastrzeżenie;

4.6.  Uwagi wpisane do protokołu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie, jako informacja, lecz stanowią warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego przez drużynę, a dotyczącego faktów opisanych w protokole.

 

5.       Weryfikacja rozgrywek

5.1.   Weryfikacja rozgrywek jest prowadzona przez Wydział Rozgrywek KPOZTS w Bydgoszczy;

5.2.   Podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu;

5.3.    Mecz zostaje zweryfikowany, jako walkower dla przeciwnika, jeżeli:

5.3.1.     drużyna nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 minut,

5.3.2.     drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości i jednakowej jakości stołów oraz piłek (2 szt. na stół)

5.3.3.     drużyny gospodarzy, która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu, nie zapewniła właściwych warunków gry lub w przepisowym czasie nie usunęła skutków awarii, mającej miejsce w czasie meczu. Określonym czasem do usunięcia lokalnej awarii oświetlenia jest jedna godzina, a w przypadku wyłączeń przez Energetykę – 2 godziny. Gry niedokończone wskutek awarii sprzętu i oświetlenia weryfikuje się na korzyść zespołu gości, gry zakończone - zgodnie z uzyskanym wynikiem;

5.3.4.     drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana - mniej niż 4 zawodników;

5.3.5.     drużyna wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego (zawodnik w okresie karencji, dyskwalifikacji, nieposiadający licencji zawodniczej itp.),

5.3.6.     drużyna nie dopełniła formalności powiadomienia przeciwnika o miejscu rozgrywek,

5.3.7.     drużyna, która przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec PWZTS w Gdańsku lub KPOZTS w Bydgoszczy;

5.4.   Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu powoduje wykluczenie obydwu drużyn z rozgrywek drużynowych z ewentualną możliwością uczestniczenia w rozgrywkach drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie;

6.      Sprawy organizacyjne

6.1.    Odpowiedzialnym za prowadzenie rozgrywek II ligi mężczyzn w sezonie 2017/2018 jest Kujawsko- Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy.

6.2.    Dokumentację i korespondencję należy przesyłać na adres KPOZTS w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

6.3.    Najpóźniej do dnia 30.08.2017 należy złożyć potwierdzenie udziału w rozgrywkach II Ligi Mężczyzn wraz ze składem imiennym. Skład należy podać w kolejności rankingowej, jednocześnie zaznaczając, w której klasie rozgrywkowej dany zawodnik występował w sezonie ubiegłym

6.4.  Komunikaty związane z rozgrywkami II ligi będą umieszczane na stronie internetowej www.kpozts.bydgoszcz.pl w zakładce  / II LIGA WYNIKI

6.5.  Wyniki mogą być wysyłane zainteresowanym klubom e-mailem.

6.6.  Mecze powinny rozpoczynać się miedzy godziną 11.00 a 16.00 (o godzinie rozpoczęcia meczu decyduje gospodarz).

6.7.   Jeżeli minimum pięć dni przed terminem meczu gospodarz nie powiadomi gości o godzinie spotkania, to należy uważać za uzgodnioną godzinę 11.00.

6.8.   O zmianie adresu sali gospodarz powiadamia drużynę gości co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

6.9.   Po meczu gospodarz ma obowiązek:

6.9.1.    Przekazać SMS. wynik meczu najpóźniej 2 godz. po zakończeniu spotkania Tomaszowi Drzycimskiemu (prowadzącemu rozgrywki): tel. 605 782 540

6.9.2.    Przesłać drogą elektroniczną w dniu rozegrania meczu protokół na adres:  kujawskopomorski@pzts. i drzycimek@interia.pl najpóźniej do południa dnia następnego. Oryginał protokołu należy przechowywać, co najmniej rok po zakończeniu rozgrywek.

            Niedopełnienie któregokolwiek z tych warunków pkt. 6.9 spowoduje nałożenie na gospodarza kary regulaminowej.

6.10.      Zmiany terminów rozgrywania meczów

6.10.1.      Zainteresowane drużyny za obustronną zgodą, mogą mecz rozegrać w terminie wcześniejszym od wyznaczonego w terminarzu rozgrywek. W takim przypadku wystarczy tylko powiadomić prowadzącego rozgrywki.

6.10.2.     Rozegranie meczu w terminie późniejszym wymaga odpowiedniego uzasadnienia, uzgodnienia nowego terminu z przeciwnikiem oraz zgody prowadzącego rozgrywki.

6.10.3.     Mecz przełożony na termin późniejszy musi być rozegrany najpóźniej przed następną kolejką.

6.10.4.     Dla zdyscyplinowania drużyn do rozgrywania meczów zgodnie z terminarzem rozgrywek wprowadza się za późniejsze rozegranie DRUGIEGO W RUNDZIE meczu opłatę w wysokości 50 zł, Opłatę wnosi proszący o przełożenie meczu. Nie zastosowanie się do tego punktu, będzie karane walkowerem. Opłaty nie wnosi drużyna, w której powodem przełożenia terminu meczu był udział jej zawodnika, sklasyfikowanego w rankingu klubowym na pierwszych 4-ech miejscach, w rozgrywkach centralnych, ujętych w Kalendarzu PZTS (np. Grand Prix Polski). O fakcie tym należy pisemnie powiadomić prowadzącego rozgrywki (e-mailem).

6.10.5.   Meczu przełożonego nie wolno rozegrać po terminach PRZEDOSTATNICH kolejek w I i II rundzie.

6.10.6.   Mecze rozgrywane w terminach ostatnich kolejkach muszą być bezwzględnie rozegrane nie później niż wyznaczony termin ostatnich kolejek.

7.       Wpisowe

7.1.       Wpisowe za udział w rozgrywkach w wysokości 200 zł od zespołu należy wpłacać na konto KPOZTS (nr konta 73 1090 1072 0000 0001 2006 7734) koniecznie z dopiskiem – wpisowe do II ligi mężczyzn

7.2.      Wpłat należy dokonać po otrzymaniu rachunku. W tym celu należy do dnia 10.09.2017 podać na adres kujawskopomorski@pzts.pl dane, potrzebne do wystawienia rachunku.

8.      Nagrody

8.1.   PIERWSZE TRZY DRUŻYNY otrzymają puchar i dyplom

9.      Kary

9.1.   Zespoły, które nie wpłacą w terminie wpisowego lub nie uzgodnią terminu płatności z prowadzącymi rozgrywki będą wycofane z rozgrywek

9.2.   Kary finansowe

9.2.1.         . za pierwszy walkower - 250 zł,

9.2.2.           za drugi walkower – 300 zł,

9.2.3.           za trzeci walkower – wykluczenie z rozgrywek,

9.2.4.                za nieterminowe przekazanie wyniku spotkania (w dniu rozegrania) – 50 zł,

9.2.5.           za nieterminowe przesłanie protokołu - 50 zł,

9.2.6.           za pierwszą żółtą kartkę – 50 zł,

9.2.7.           za drugą żółtą kartkę – 100 zł

9.3.   Za otrzymane trzy żółte kartki oraz za każdą czerwoną zawodnik otrzymuje karę dodatkową – odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze (z wyjątkiem czerwonej kartki otrzymanej z ławki rezerwowych).

9.4.   Kwoty kary za żółte kartki zawodnicy wpłacają do macierzystego Okręgowego (Wojewódzkiego) Związku.

10. Protesty

10.1.  Wszelkie protesty, tylko w formie pisemnej, będą rozpatrywane przez Radę Prezesów PWZTS i K-POZTS w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pisma do organizatora rozgrywek i dokonania wpłaty kaucji protestowej w wysokości 200,- zł. Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku odrzucenia protestu.

 

11. W sprawach, które nie zostały ujęte ww. regulaminie, obowiązują przepisy PZTS.

 

 

Zatwierdził: Andrzej Jesiołowski – Prezes K-POZTS

                        Ryszard Weisbrodt – Prezes PWZTS

 

 

 
© 2021 KPOZTS Bydgoszcz