Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj25
wczoraj150
tydzień175
miesiąc1499
wszystkie396868

Gościmy

Start arrow Regulaminy arrow Regulamin II L.M
Regulamin II L.M Drukuj

Bydgoszcz, 01.08.2022r.

 

 

REGULAMIN

ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN

W SEZONIE 2022/2023

 

1.   CEL ROZGRYWEK

1.1.  Celem rozgrywek II ligi tenisa stołowego mężczyzn jest wyłonienie najlepszej drużyny spośród drużyn z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, która uczestniczyć będzie w barażach o awans do I ligi tenisa stołowego mężczyzn.

 

 

2.   WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.  W rozgrywkach II ligi tenisa stołowego mężczyzn uczestniczy maksymalnie 16 drużyn z woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego

2.2.  W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek II ligi, liczba uczestniczących drużyn nie będzie uzupełniona.

2.3.  W rozgrywkach II ligi mężczyzn mogą występować maksymalnie dwie drużyny z jednego klubu sportowego.

2.4.  Warunkami uczestnictwa drużyny w rozgrywkach II ligi mężczyzn są:

2.4.1.     - posiadanie przez klub sportowy licencji okresowej klubowej PZTS na sezon 2022/23;

2.4.2.     - posiadanie przez zawodników zgłoszonych do drużyny licencji okresowych zawodnika PZTS na sezon 2022/23.

2.4.3.     - w terminie do 15 sierpnia 2022 roku przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres:

               kujawskopomorski@pzts.pl i tomasz.drzycimski@gmail.com

            dokumentu /Załącznik do Regulaminu rozgrywek II ligi/ zawierając w nim:

2.4.3.1.    - zgłoszenie drużyny na zał. do regulaminu

2.4.3.2.    - markę /firmę stołów, na jakich będą rozgrywać mecze;

2.4.3.3.    - jedną markę/firmę i typ „trzygwiazdkowych plastikowych piłeczek, posiadających atest ITTF, jakimi będą rozgrywać mecze.

2.4.4.    - w terminie do 03 września 2022 roku przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: tomasz.drzycimski@gmail.com

składów imiennych zawodników drużyny z dodaniem informacji o numerze licencji czy posiada polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka. Składy drużyn uzupełniać można do 31.12.2022 r

2.5.  Zawodnik w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie może uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach na różnych szczeblach rozgrywek ligowych;

2.6.  Zawodnik, który w danym sezonie rozgrywek rozegrał 3 mecze ligowe w wyższej klasie rozgrywkowej traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej z wyjątkiem ( Regulamin Rozgr. PZTS na sezon 2022/23 pkt. 10.1.5.2.1.oraz pkt.10.1.5.2.2)

2.7.  Jeżeli klub posiadający w rozgrywkach II ligi mężczyzn dwie drużyny wycofa jedną z drużyn przed drugą rundą rozgrywek, to zawodnicy zgłoszeni do wycofanej drużyny mają prawo do gry w drużynie pozostającej w rozgrywkach.

2.8.  W meczach barażowych mogą wystąpić jedynie zawodnicy danego klubu, którzy wystąpili, (zgodnie z RR PZTS pkt. 10.1.5.3.)

2.9.  W drużynie uczestniczącej w meczu II ligi mężczyzn może wystąpić jeden zawodnik nieposiadający obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka. Zawodnik ten może być zastąpiony w grze podwójnej lub w drugiej serii gier pojedynczych przez innego zawodnika - również przez zawodnika nieposiadającego obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka.

2.10.   Zawodnik w wieku seniora posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka może uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych II ligi mężczyzn oraz jednocześnie w zagranicznych rozgrywkach ligowych /zgodnie z p. 5.1.8 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2022/2023/.

2.11.   Zawodnik uczestniczy w meczu, gdy rozegra w nim, chociaż 1 grę lub gdy jego drużynie zostanie przyznany walkower a zawodnik jest wpisany do protokołu meczowego w podstawowym składzie.

2.12.   Wpisanie w protokole meczu do składu drużyny zawodnika powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodnika oświadczenia o uczestniczeniu w meczu na własną odpowiedzialność;

 

3.   SYSTEM ROZGRYWEK

3.1.  Rozgrywki II ligi tenisa stołowego mężczyzn są przeprowadzane w dwóch rundach.

3.2.  W pierwszej rundzie wszystkie zespoły grają systemem każdy z każdym (tylko jeden mecz).

3.3.  Po pierwszej rundzie zespoły zostaną podzielne na dwie grupy: A - awansową 8 zespołów, B - pozostałe.

3.4.  W drugiej rundzie zespoły w grupach grają systemem każdy z każdym (tylko jeden mecz), a gospodarzami meczów są zespoły będące gośćmi rundzie pierwszej.

3.5.  Do drugiej rundy zostaną zaliczone wszystkie wyniki z rundy pierwszej.

3.6.  Rozstawienie /numery/ drużyn do terminarza rozgrywek rundy pierwszej następuje na podstawie wyników w sezonie 2021/2022. Drużyna spadkowa z I ligi – na miejscu pierwszym, a drużyny, które awansowały z III lig zostaną dolosowane będą odpowiednio na ostatnich pozycjach, lecz przed drużynami, które ewentualnie wykupią miejsce w II lidze.

3.7.  Rozstawienie/numery/ drużyn w drugiej rundzie będzie zgodne z miejscami w tabeli po pierwszej rundzie, za wyjątkiem drużyn z tego samego klubu, które spotkają się w pierwszej kolejce.

3.8.  W przypadku, gdy klub posiada dwie drużyny w II lidze mężczyzn, to mecze między nimi muszą być rozegrane w pierwszej kolejce każdej rundy.

3.9.  W meczu drużyna składa się z minimum 4 zawodników, maksymalnie 8 zawodników a zawodnicy rezerwowi mają prawo gry w grach podwójnych oraz drugiej serii gier pojedynczych na dowolnej pozycji.

3.10.   Sposób rozgrywania meczu:

3.10.1.  - mecz powinien być rozegrany na 2 stołach;

3.10.2.  - w ramach meczu rozgrywa się zawsze 8 gier pojedynczych i 2 gry podwójne;

3.10.3.  - wszystkie gry w ramach meczu rozgrywane są do trzech wygranych setów;

3.10.4.  - w każdym etapie rozgrywek gospodarz meczu jest na pozycji „A”

3.10.5.  - mecz jest rozgrywany wg poniższej klucza:

Stół I                           Stół II
1. A – X                      2. C – W
3. B – Y                      4. D – Z
5. gra podwójna         6. gra podwójna
7. A – Y                      8. C – Z
9. B – X                      10. D – W

3.10.6.  - zestawienie par w grach podwójnych jest dowolne.

3.10.7.  - mecze rozgrywane powinny być trzygwiazdkowymi plastikowymi piłeczkami, posiadających atest ITTF.

3.11.   Wszystkie mecze rozpoczynają się o godzinie 11.00

 

3.12.   Wypożyczenia

3.12.1.      Zawodniczka albo zawodnik w kategorii wiekowej juniora lub młodszej może zostać wypożyczony na jeden sezon ze swojego pierwotnego klubu do innego klubu (klub wypożyczający).

3.12.2.      Wypożyczony zawodnik ma prawo gry wyłącznie w SM, 1LM, albo DPP (na wszystkich szczeblach) wyłącznie w klubie wypożyczającym. Wypożyczony ma prawo do udziału w rozgrywkach indywidualnych, reprezentując pierwotny klub.

3.12.3.      W meczu ligowym albo DPP może wystąpić maksymalnie jedna wypożyczona osoba.

3.12.4.      Licencję okresową dla zawodniczki albo zawodnika wykupuje pierwotny klub zawodnika.

3.12.5.      WR PZTS podejmuje decyzję w sprawie wypożyczenia po złożeniu wniosku o wypożyczenie(w dowolnym terminie) oraz przesłaniu zgody przez pierwotny klub drogą elektroniczną.

3.12.6.      Opłata jest wykonywana na rzecz PZTS za wypożyczenie zawodniczki albo zawodnika i wynosi zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2022/23.

3.13.   NIE OBOWIĄZUJĄ INDYWIDUALNE RANKINGI KLUBOWE

 

3.14.   Przełożenie terminu rozgrywania meczów

3.14.1.      Wniosek o przełożenie terminu meczu, po uzyskaniu zgody drużyny przeciwnej należy kierować drogą elektroniczną do prowadzącego rozgrywki co najmniej na 5 dni przed terminem meczu  wskazanym w terminarzu ligowym podając termin i godzinę rozegrania meczu na adres email tomasz.drzycimski@gmail.com .

3.14.2.      Przełożenie terminu meczu ostatniej kolejki 1 i 2 rundy jest niedozwolone na termin późniejszy.

3.14.3.      Przełożenie meczu po uzgodnieniu z drużyną przeciwną i za zgodą prowadzącego rozgrywki w termin 14 dni od terminu meczu odbywa się bez konsekwencji finansowych dla przekładającego. Po tym terminie przełożenie meczu wiąże się z opłata.

3.14.4.      Zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie dotyczące stanu zdrowia zawodniczek lub zawodników nie może być podstawą do przełożenia terminu meczu chyba ze dotyczy to ¾ zespołu (na podstawie składów imiennych zespołu przesłanych do prowadzącego rozgrywki).

3.14.5.      Przełożenie terminu meczu w przypadku startu zawodniczki lub zawodnika w zawodach ITTF lub ETTU w Mistrzostwach Polski lub turnieju Grand Prix Polski  na termin wcześniejszy w stosunku do terminu meczu wskazanego w terminarzu ligowym, lub termin późniejszy, lecz najpóźniej zgodnie z pkt. 3.14.3

3.14.6.      Przełożenie terminu meczu spowodowane niemożnością wynajmu hali sportowej na termin wcześniejszy lub późniejszy, lecz najpóźniej, do 14 dni od terminu meczu.

3.14.7.      Z uwagi na zachowanie szczególnego bezpieczeństwa organ prowadzący rozgrywki w porozumieniu z prezesami kujawsko-pomorskiego i pomorskiego WZTS może podjąć decyzję o zawieszeniu rozgrywek ligowych, przełożeniu kolejki ligowej lub meczu na podstawie stosownych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia, zarządzeń lub zaświadczeń Inspektoratu SANEPID.

3.14.8.      Przełożenie meczu w związku zachorowaniem zawodnika na COVID możliwe po dostarczeniu przez klub zaświadczenia o zachorowaniu do prowadzącego rozgrywki lub skierowania na izolację i kwarantannę jeżeli dotyczy ¾ zespołu. (na podstawie składów imiennych zespołu przesłanych do prowadzącego rozgrywki).

3.14.9.      Jeżeli w wyniku pandemii nie zostanie rozegrana II runda cała to rozgrywki II ligi mężczyzn zostaną zweryfikowane po wynikach I rundy. Jeżeli zostaną przerwane w I rundzie i nie zostaną dokończone to decyzje o sposobie zakończenia rozgrywek leżą w gestii Prezesów KPOZTS i PWZTS

3.14.10.  W czasie pandemii można z uwagi na zagrożenie oddać mecz walkowerem bez konsekwencji finansowych

 

3.15. Awans do rozgrywek II ligi

3.15.1. Do rozgrywek II ligi tenisa stołowego mężczyzn awansują zwycięzcy III lig mężczyzn z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

 

 

3.16. Spadek z II ligi:

3.16.1. Po zakończeniu Rozgrywek z II LM spadnie tyle drużyn, by w sezonie 2023/24 uczestniczyło w niej max. 15 drużyn, uwzględniając przy tym:

         - dwóch spadkowiczów z II LM

   - ilość spadkowiczów z I LM (woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie)

         - mecze barażowe o awans do I LM

         - mistrzów III Lig(woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie)

         - pkt. 2.2 Regulaminu Rozgrywek

 

4. OBOWIĄZKI GOSPODARZA MECZU

4.1    Gospodarz meczu II ligi mężczyzn ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków rozgrywania meczu: sprzęt sportowy (stoły, siatki, stoliki i krzesła dla sędziów, numeratory) odpowiednie oświetlenia i właściwą temperaturę (minimum 18 stopni Celsjusza)

4.2    W przypadku zmiany adresu sali, na której planowane jest rozegranie meczu gospodarz meczu ma obowiązek powiadomienia drużyny gości i sędziego, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

4.3    Jeżeli minimum pięć dni przed terminem rozegrania meczu gospodarz nie powiadomi gości i sędziego o godzinie spotkania, to należy uważać za uzgodnioną godzinę rozpoczęcia meczu godz. 11.00. O zmianie godziny meczu uzgodnionej z drużyną przeciwną należy powiadomić pisemnie prowadzącego rozgrywki

4.4    Gospodarz meczu ma obowiązek udostępnić drużynie gości, minimum pół godziny przed rozpoczęciem meczu, przynajmniej jeden stół oraz 4 piłeczki, którymi będzie rozgrywany mecz.

4.5    Po meczu gospodarz ma obowiązek:

4.5.1   Przekazać SMS-em wynik rozegranego meczu najpóźniej 2 godz. po jego zakończeniu do p. Tomasza Drzycimskiego (prowadzącego rozgrywki): tel. 605782540

4.5.2   Przesłać drogą elektroniczną w dniu rozegrania meczu protokół  w wersji elektronicznej mailowo na adres: tomasz.drzycimski@gmail.com najpóźniej do godz.18.00 dnia następnego (nie SMS). Oryginał protokołu należy przechowywać, co najmniej rok po zakończeniu rozgrywek.

4.5.3   Brak podania wyniku po rozegranym meczu skutkować będzie wpisaniem walkoweru do tabeli wyników.

4.5.4   Przesłanie wyniku meczu po opublikowaniu kompletu wyników na stronie www.kpozts.bydgoszcz.pl nie zwalnia od opłaty.

 

5. SPRAWY SĘDZIOWSKIE

5.1 Kolegium Sędziów Okręgu, na terenie, którego odbywa się mecz wyznacza Sędziego Głównego; Po ogłoszeniu Terminarza Rozgrywek Kluby zobowiązane są do podania do prowadzącego rozgrywki sędziów głównych z uprawnieniami na wszystkie mecze danej rundy w terminie do 10.09.2022r. Sędziowie nie posiadający kwalifikacji muszą nabyć stopień minimum sędziego kandydata do 31.12.2022r.

5.2  Sędzia Główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami: uprawnień zawodników do udziału w meczu, wpisanie do protokołu meczu numerów licencji zawodników oraz sprawne jego przeprowadzenie;

5.3  Drużyny do prezentacji muszą stawić się w składach wpisanych do protokołu i jednakowych strojach (różniących się od drużyny przeciwnej) w przypadku równych kolorów koszulek zmienia je gospodarz.

5.4  Do protokołu meczu, przed jego rozpoczęciem, mogą zostać wpisane przez sędziego meczu – na żądanie kierownika drużyny lub jej kapitana, uwagi dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników i itp.;

5.5  Do protokołu meczu, natychmiast po jego zakończeniu, mogą zostać wpisane przez sędziego meczu – na żądanie kierownika drużyny lub jej kapitana, uwagi dotyczące wydarzeń, które miały miejsce podczas rozgrywania meczu;

5.6  Uwagi wpisane do protokołu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie, jako informacja i stanowią warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego przez drużynę, a dotyczącego faktów opisanych w protokole.

 

6.   WERYFIKACJA ROZGRYWEK

6.1    Weryfikację wyników meczów II ligi mężczyzn przeprowadza Wydział Rozgrywek KPOZTS w Bydgoszczy w terminie 21 dni od daty rozegrania meczu oraz po zakończeniu każdej rundy wg następujących kryteriów:

6.1.1   - podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu;

6.1.2   - data, godzina i miejsce rozegrania meczu;

6.1.3   - data nadania licencji okresowych klubowi i zawodnikom;

6.1.4   - występowanie zawodnika w składzie drużyny zgłoszonej do rozgrywek;

6.1.5   - zapewnienie przez gospodarza meczu odpowiednich warunków rozgrywania meczu;

6.1.6   - brak zobowiązań finansowych w stosunku do KPOZTS i PWZTS.

6.1.7   - mecz rozegrany awansem zostaje zweryfikowany zgodnie z terminem wynikającym z terminarza rozgrywek a nie daty jego rozegrania,

6.2      Mecz zostaje zweryfikowany, jako walkower dla przeciwnika, jeżeli:

6.2.1   - drużyna nie przystąpiła do meczu lub spóźniła się więcej niż 30 minut,

6.2.2   - drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana - mniej niż 4 zawodników,       mecz się nie odbywa.

6.2.3   - drużyna wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego (zawodnik w okresie karencji, dyskwalifikacji, nieposiadający licencji zawodniczej lub ważnego badania lekarskiego itp.),

6.2.4   - drużyna nie dopełniła formalności powiadomienia przeciwnika o zmianie miejsca lub godziny rozpoczęcia meczu,

6.2.5   - drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej liczby i jednakowej jakości stołów oraz piłek (min. 4 szt. na stół)

6.2.6   - drużyna gospodarzy, która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu, nie zapewniła właściwych warunków gry lub w „określonym czasie” nie usunęła skutków awarii, mającej miejsce w podczas meczu. Określonym czasem do usunięcia lokalnej awarii oświetlenia jest jedna godzina, a w przypadku wyłączeń przez Energetykę - 2 godziny.

6.2.7   - gry niedokończone podczas meczu wskutek awarii sprzętu i oświetlenia weryfikuje się na korzyść zespołu gości, natomiast gry zakończone - zgodnie z uzyskanym wynikiem;

6.2.8   - drużyna, która przed terminem rozegrania meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec PWZTS w Gdańsku lub KPOZTS w Bydgoszczy;

 

6.3     Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu powoduje wykluczenie obydwu drużyn z rozgrywek drużynowych a dalsze konsekwencje tego niedopuszczalnego zdarzenia podejmują zarządy KP-OZTS i PWZTS.

 

7. NAGRODY

7.1. Drużyny, które wywalczą miejsca 1- 3 otrzymają puchary i dyplomy.

 

8. KARY

8.1  Kary finansowe dla klubu:

8.1.1   - za pierwszy walkower - 250 zł;

8.1.2   - za drugi walkower – 300 zł;

8.1.3   - za trzeci walkower - 300 zł + wykluczenie z rozgrywek;

8.1.4   - za walkowery odstępuje się jeżeli ma zastosowanie pkt. 3.14.10

8.1.5   - za rozegrany mecz, który został zweryfikowany jako walkower – 100 zł

8.1.6   - za wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek II Ligi– 600 zł

8.1.7   - za nieterminowe przekazanie wyniku spotkania (w dniu rozegrania) - 50 zł,

8.1.8   - za nieterminowe przesłanie protokołu - 50 zł,

8.1.9   - za przełożenie meczu poza termin 14 dni - 50 zł

8.1.10   - za brak jednakowych koszulek podczas prezentacji - 50 zł

8.2  Kary finansowe dla zawodnika:

8.2.1   - za pierwszą żółtą kartkę otrzymaną w meczu ligowym - kara finansowa 50 zł;

8.2.2   - za drugą żółtą kartkę otrzymaną w meczu ligowym - kara finansowa 100 zł;

8.2.3   - za trzecią i kolejną żółta kartkę otrzymaną w meczu ligowym - kara finansowa 200 zł;

8.2.4   - za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu ligowym -kara finansowa 300 zł;

8.2.5   - za żółtą kartkę otrzymaną przez, zawodnika lub trenera podczas przebywania na ławce rezerwowych - kara finansowa 50 zł

8.3    Za otrzymane trzy żółte kartki oraz za każdą czerwoną zawodnik otrzymuje karę dodatkową – odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze (z wyjątkiem czerwonej kartki otrzymanej z ławki rezerwowych).

8.4    Kwoty kary za żółte kartki zawodnicy wpłacają na konto macierzystego Okręgowego (Wojewódzkiego) Związku.

 

 

 

9. SPRAWY ORGANIZACYJNE

9.1  Odpowiedzialnym za prowadzenie rozgrywek II ligi mężczyzn w sezonie 2022/2023 jest Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy.

9.2  Kluby, które nie wpłacą w terminie do 10 września 2022 roku wpisowego do rozgrywek lub nie uzgodnią terminu płatności z prowadzącym rozgrywki będą wycofane z rozgrywek.

9.3    Dokumentację i korespondencję dotyczącą rozgrywek II ligi mężczyzn należy przesyłać na adres:  kujawskopomorski@pzts.pl tomasz.drzycimski@gmail.com

9.4    Komunikaty związane z rozgrywkami II ligi będą umieszczane na stronach internetowych kujawsko-pomorskiego związku tenisa stołowego a wyniki będą wysyłane zainteresowanym klubom droga elektroniczną - e-mailem.

 

10. WPISOWE

10.1    Wpisowe za udział w rozgrywkach w wysokości 300 zł od drużyny należy wpłacać na Kujawski-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy nr konta: WBK 73 1090 1072 0000 0001 2006  7734 koniecznie z dopiskiem – wpisowe do II ligi mężczyzn

10.2    Wpłat należy dokonać po otrzymaniu faktury. W tym celu należy do dnia 05.09.2021 Przesłać na adres kujawskopomorski@pzts.pldane /nazwa klubu, adres oraz NIP/, potrzebne do wystawienia faktury.

OD SEZONU 2022/2023 opłata dla związku za sprzedanie drużyny wynosi 3000,-

 

11. PROTESTY

11.1 Wszelkie protesty, tylko w formie pisemnej, będą rozpatrywane przez Radę Prezesów PWZTS i K-POZTS w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pisma do organizatora rozgrywek i dokonania wpłaty kaucji w wysokości 200 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku odrzucenia protestu.

 

12. W sprawach, które nie zostały ujęte niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy PZTS.

 


 Andrzej Jesiołowski – Prezes K-POZTS

 

Mariusz Schaefer – Prezes PWZTS

 
© 2022 KPOZTS Bydgoszcz