Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj22
wczoraj23
tydzień117
miesiąc441
wszystkie439507

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości
Start arrow Regulaminy arrow Regulamin II L.K
Regulamin II L.K Drukuj

 

REGULAMIN

ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET

W SEZONIE 2023/2024

 

 

1.     CEL ROZGRYWEK

1.1.      Celem rozgrywek II ligi tenisa stołowego kobiet jest wyłonienie najlepszej drużyny spośród drużyn z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, która uczestniczyć będzie w barażach o awans do I ligi z najlepszą drużyną II ligi kobiet województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

 

2.     WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.      W rozgrywkach II ligi tenisa stołowego kobiet uczestniczy maksymalnie 12 drużyn z woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

2.2.      W rozgrywkach II ligi kobiet mogą występować tylko dwie drużyny z jednego klubu sportowego.

2.3.      Warunkami uczestnictwa drużyny w rozgrywkach II ligi kobiet są:

2.3.1. - posiadanie przez klub sportowy licencji okresowej klubowej PZTS na sezon 2023/24;

2.3.2. - posiadanie przez zawodniczki zgłoszone do drużyny licencji okresowych zawodnika PZTS na sezon 2023/24.

2.3.3. - w terminie do 15 sierpnia 2022 roku przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kujawskopomorski@pzts.pl i tomasz.drzycimski@gmail.com

dokumentu /Załącznik do Regulaminu rozgrywek II ligi/ zawierającego:

2.3.3.1.   - zgłoszenie drużyny;

2.3.3.2.   - markę /firmę stołów, na jakich będą rozgrywać mecze;

2.3.3.3.   - jedną markę/firmę i typ „trzygwiazdkowych plastikowych piłeczek, posiadających atest ITTF, jakimi będą rozgrywać mecze.

2.4.  Zawodniczka w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie może uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach na różnych szczeblach rozgrywek ligowych kobiet;(może uczestniczyć w rozgrywkach ligowych niższych klas mężczyzn)

2.5.  Zawodniczka, która w danym sezonie rozgrywek rozegrała 3 mecze ligowe w wyższej klasie rozgrywkowej traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej z wyjątkiem (Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2023/24 pkt. 10.2.1

2.6.  Jeżeli klub posiadający w rozgrywkach II ligi kobiet dwie drużyny wycofa jedną z drużyn przed drugą rundą rozgrywek, to zawodniczki zgłoszone do wycofanej drużyny mają prawo do gry w drużynie pozostającej w rozgrywkach.

2.7.  W meczach barażowych mogą wystąpić jedynie zawodniczki danego klubu, które wystąpiły, (zgodnie z RR PZTS pkt. 10.2.1.3.)

2.8.  W drużynie uczestniczącej w meczu II ligi kobiet może wystąpić jedna zawodniczka nieposiadająca obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka. Zawodniczka ta może być zastąpiona w grze podwójnej lub w drugiej serii gier pojedynczych przez inną zawodniczkę - również przez nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka.

2.9.  Zawodniczka w kategorii seniorka posiadająca obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka może uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych II ligi kobiet oraz jednocześnie w zagranicznych rozgrywkach ligowych /zgodnie z p. 5.1.8. Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2022/2023.

2.10.   Zawodniczka uczestniczy w meczu, gdy rozegra w nim, chociaż 1 grę lub gdy jego drużynie zostanie przyznany walkower a zawodniczka jest wpisana do protokołu meczowego w podstawowym składzie.

2.11.   Zawodniczka do 23 roku życia i członek kadry narodowej wpisana do protokołu meczu powinna posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, wydanego przez lekarza medycyny sportowej.

2.12.   Wpisanie w protokole meczu do składu drużyny zawodniczkę powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodniczkę oświadczenia o uczestniczeniu w meczu na własną odpowiedzialność;

 

3.     SYSTEM ROZGRYWEK

3.1.  Rozgrywki II ligi tenisa stołowego kobiet są przeprowadzane w dwóch rundach.

3.2.  W pierwszej i drugiej rundzie wszystkie zespoły grają systemem każdy z każdym (tylko jeden mecz).

3.3.  Rozstawienie /numery/ drużyn do terminarza rozgrywek rundy pierwszej następuje na podstawie zajętych miejsc za poprzedni sezon, a nowe drużyny w drodze losowania przeprowadzonego przez WR KPOZTS.

3.4.  Rozstawienie/numery/ drużyn w drugiej rundzie będzie zgodne z miejscami w tabeli po pierwszej rundzie, za wyjątkiem drużyn z tego samego klubu, które spotkają się w pierwszej kolejce.

3.5.  W przypadku, gdy klub posiada dwie drużyny w II lidze kobiet, to mecze między nimi muszą być rozegrane w pierwszej kolejce każdej rundy.

3.6.  W meczu drużyna składa się z minimum 4 zawodniczek a maksymalnie z 8 zawodniczek a zawodniczki rezerwowe mają prawo gry w grach podwójnych oraz drugiej serii gier pojedynczych na dowolnej pozycji.

3.7.  Sposób rozgrywania meczu:

3.7.1.     - mecz powinien być rozegrany na 2 stołach;

3.7.2.     - w ramach meczu rozgrywa się gry wg załączonego protokołu – 12 gier pojedynczych i 2 gry podwójne;

3.7.3.     - mecz zostaje zakończony w momencie uzyskania przez jedną z drużyn 8 zwycięstw lub wyniku remisowego 7:7;

3.7.4.     - wszystkie gry w ramach meczu rozgrywane są do trzech wygranych setów;

3.7.5.     - w każdym etapie rozgrywek gospodarz meczu jest na pozycji „A”

3.7.6.     - mecz jest rozgrywany wg poniższej klucza:

                                                     
1.   A – X                                    2.    B–Y
3.   C – W                                    4.    D–Z
5.   gra podwójna                        6.    grapodwójna
7.   A – Y                                    8.    B–X
9.   D – W                                   10.  C – Z

11. A – W                                   12.  C – X

13. B -  Z                                     14.  D - Y

3.7.7.     - zestawienie par w grach podwójnych jest dowolne;

3.7.8.     - mecze rozgrywane powinny być trzygwiazdkowymi plastikowymi piłeczkami, posiadających atest ITTF.

3.8.  Mecze rozpoczynają się o godzinie 11.00

 

3.9.  Wypożyczenia

3.9.1. Zawodniczka w kategorii wiekowej juniora lub młodszej może zostać wypożyczony na jeden sezon ze swojego pierwotnego klubu do innego klubu (klub wypożyczający).

3.9.2. Wypożyczona zawodniczka ma prawo gry wyłącznie w EK, 1L, 2L albo DPP (na wszystkich szczeblach) wyłącznie w klubie wypożyczającym. Wypożyczona ma prawo do udziału w rozgrywkach indywidualnych, reprezentując pierwotny klub.

3.9.3. W meczu ligowym albo DPP może wystąpić tylko jedna wypożyczona osoba.

3.9.4. Licencję okresową dla zawodniczki wykupuje pierwotny klub zawodniczki.

3.9.5. WR PZTS podejmuje decyzję w sprawie wypożyczenia po złożeniu wniosku o wypożyczenie (w dowolnym terminie) oraz przesłaniu zgody przez pierwotny klub drogą elektroniczną.

3.9.6.  Opłata jest wykonywana na rzecz PZTS za wypożyczenie zawodniczki wynosi zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2022/23.

 

3.10.   Przełożenie terminu rozgrywania meczów

3.10.1.  Zainteresowane drużyny, za obustronną zgodą, mogą mecz rozegrać w terminie wcześniejszym od wyznaczonego w terminarzu rozgrywek. W takim przypadku wystarczy tylko przesłać te zgody do prowadzącego rozgrywki.

3.10.2.  Rozegranie meczu w terminie późniejszym wymaga odpowiedniego uzasadnienia i uzgodnienia nowego terminu z przeciwnikiem oraz zgody prowadzącego rozgrywki.

3.10.3.  Przełożenie meczu po uzgodnieniu z drużyną przeciwną i za zgodą prowadzącego rozgrywki w termin 14 dni od terminu meczu odbywa się bez konsekwencji finansowych dla przekładającego. Po tym terminie przełożenie meczu wiąże się z opłatą.

 

 

4.   BADANIA LEKARSKIE

 

4.1 Zawodnicy (niezależnie od wieku, również zagraniczni) uczestniczący w zajęciach szkolenia sportowego oraz w rozgrywkach objętych współzawodnictwem PZTS muszą bezwzględnie posiadać orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego (w języku polskim albo tłumaczenie przysięgłe na język polski) w formie: oryginału papierowego, oryginału cyfrowego, poświadczania w książeczce albo karcie zdrowia zawodnika, zdjęcia albo skanu dokumentu

4.2 Orzeczenie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

 

5.     OBOWIĄZKI GOSPODARZA MECZU

5.1.  Gospodarz meczu II ligi kobiet ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków rozgrywania meczu: sprzęt sportowy (stoły, siatki, stoliki i krzesła dla sędziów, numeratory) odpowiednie oświetlenia i właściwą temperaturę ( minimum18 stopni Celsjusza)

5.2.  W przypadku zmiany adresu sali, na której planowane jest rozegranie meczu gospodarz meczu ma obowiązek powiadomienia drużyny gości i sędziego co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

5.3.  Jeżeli minimum pięć dni przed terminem rozegrania meczu gospodarz nie powiadomi gości i prowadzącego rozgrywki o godzinie spotkania, to należy uważać za uzgodnioną godzinę rozpoczęcia meczu godz. 11.00.

5.4.  Gospodarz meczu ma obowiązek udostępnić drużynie gości, minimum pół godziny przed rozpoczęciem meczu, przynajmniej jeden stół oraz 4 piłeczki, którymi będzie rozgrywany mecz.

5.5.  Po meczu gospodarz ma obowiązek:

5.5.1. Przekazać SMS-em wynik rozegranego meczu najpóźniej 2 godz. po jego zakończeniu do p. Tomasza Drzycimskiego (prowadzącego rozgrywki): tel. 605782540

5.5.2. Przesłać drogą elektroniczną w dniu rozegrania meczu protokół  w wersji elektronicznej mailowo na adres: tomasz.drzycimski@gmail.com najpóźniej do godz.18.00 dnia następnego (nie SMS). Oryginał protokołu należy przechowywać, co najmniej rok po zakończeniu rozgrywek.

5.5.3.  Brak podania wyniku po rozegranym meczu skutkować będzie wpisaniem walkoweru do tabeli wyników.

5.5.4. Przesłanie wyniku meczu po opublikowaniu kompletu wyników na stronie www.kpozts.bydgoszcz.pl nie zwalnia od opłaty.

 

 

 

6.     SPRAWY SĘDZIOWSKIE

6.1.  Kolegium Sędziów Okręgu, na terenie, którego odbywa się mecz zabezpiecza Sędziego Głównego. Po ogłoszeniu Terminarza Rozgrywek Kluby zobowiązane są do podania do prowadzącego rozgrywki sędziów głównych z uprawnieniami na wszystkie mecze danej rundy w terminie do 10.09.2022r.

6.2.  Sędzia Główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami: uprawnień zawodników do udziału w meczu, zgodności z rankingiem wpisania zawodników do protokołu meczu oraz i sprawne jego przeprowadzenie;

6.2.1. Drużyny do prezentacji muszą stawić się w składach wpisanych do protokołu i jednako wych strojach (różniących się od drużyny przeciwnej) w przypadku równych kolorów koszulek zmienia je gospodarz.

6.3.  Do protokołu meczu, przed jego rozpoczęciem, mogą zostać wpisane przez sędziego meczu – na żądanie kierownika drużyny lub jej kapitana, uwagi dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników i itp.;

6.4.  Do protokołu meczu, natychmiast po jego zakończeniu, mogą zostać wpisane przez sędziego meczu – na żądanie kierownika drużyny lub jej kapitana, uwagi dotyczące wydarzeń, które miały miejsce podczas rozgrywania meczu;

6.5.  Uwagi wpisane do protokołu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie, jako informacja i stanowią warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego przez drużynę, a dotyczącego faktów opisanych w protokole.

 

7.     WERYFIKACJA ROZGRYWEK

7.1.  Weryfikację wyników meczów II ligi kobiet przeprowadza Wydział Rozgrywek KPOZTS w Bydgoszczy w terminie 21 dni od daty rozegrania meczu wg następujących kryteriów:

7.1.1.         - podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu;

7.1.2.         - data, godzina i miejsce rozegrania meczu;

7.1.3.         - data nadania licencji okresowych klubowi i zawodnikom;

7.1.4.         - zapewnienie przez gospodarza meczu odpowiednich warunków rozgrywania meczu;

7.1.5.         - brak zobowiązań finansowych w stosunku do KPOZTS i PWZTS.

7.2.  Mecz zostaje zweryfikowany, jako walkower dla przeciwnika, jeżeli:

7.2.1.     - drużyna nie przystąpiła do meczu lub spóźniła się więcej niż 30 minut,

7.2.2.     - drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana - mniej niż 4 zawodniczki,

7.2.3.     - drużyna wstawiła do gry zawodniczkę nieuprawnioną (zawodniczka w okresie karencji, dyskwalifikacji, nieposiadający licencji zawodniczej lub ważnego badania lekarskiego itp.),

7.2.4.     - drużyna nie dopełniła formalności powiadomienia przeciwnika o zmianie miejsca lub godziny rozpoczęcia meczu,

7.2.5.     - drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej liczby i jednakowej, jakości stołów oraz piłek (min. 3 szt. na stół)

7.2.6.     - drużyna gospodarzy, która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu, nie zapewniła właściwych warunków gry lub w „określonym czasie” nie usunęła skutków awarii, mającej miejsce w  podczas meczu. Określonym czasem do usunięcia lokalnej awarii oświetlenia jest jedna godzina, a w przypadku wyłączeń przez Energetykę - 2 godziny.

7.2.7.     - gry niedokończone podczas meczu wskutek awarii sprzętu i oświetlenia weryfikuje się na korzyść zespołu gości, natomiast gry zakończone - zgodnie z uzyskanym wynikiem;

7.2.8.     - drużyna, która przed terminem rozegrania meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec PWZTS w Gdańsku lub KPOZTS w Bydgoszczy;

7.3.  Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu powoduje wykluczenie obydwu drużyn z rozgrywek drużynowych a dalsze konsekwencje tego niedopuszczalnego zdarzenia podejmują zarządy KP-OZTS i PWZTS i przekazanie sprawy do KD.

 

8.     NAGRODY

8.1.  Drużyna, która wywalczy miejsca 1 otrzyma puchar i dyplom.

 

9.     KARY

9.1.  Kary finansowe dla klubu:

9.1.1.               - za pierwszy walkower - 250 zł;

9.1.2.               - za drugi walkower – 300 zł;

9.1.3.               - za trzeci walkower – 300 zł

9.1.4.               - za walkowery odstępuje się jeżeli ma zastosowanie pkt. 3.10.9

9.1.5.               - za rozegrany mecz, który został zweryfikowany jako walkower – 100 zł

9.1.6.               - za wycofanie się (po ogłoszeniu terminarza) z rozgrywek II Ligi– 600 zł

9.1.7.               - za nieterminowe przekazanie wyniku spotkania (w dniu rozegrania) – 50 zł,

9.1.8.               - za nieterminowe przesłanie protokołu - 50 zł,

9.1.9.               - za przełożenie meczu poza termin 14 dni - 50 zł

9.1.10.   - za brak jednakowych koszulek podczas prezentacji - 50 zł

9.2.  Kary finansowe dla zawodniczki:

9.2.1.               - za pierwszą żółtą kartkę otrzymaną w meczu ligowym – kara finansowa 100 zł;

9.2.2.               - za drugą żółtą kartkę otrzymaną w meczu ligowym – kara finansowa 200 zł;

9.2.3.               - za trzecią i kolejną żółta kartkę otrzymaną w meczu ligowym-- kara finansowa 300 zł;

9.2.4.               - za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu ligowym - kara finansowa 500 zł;

9.2.5.         - za żółtą kartkę otrzymaną przez, zawodniczkę lub trenera podczas przebywania na ławce rezerwowych - kara finansowa 50 zł

9.3.  Za otrzymane trzy żółte kartki oraz za każdą czerwoną zawodniczka otrzymuje karę dodatkową – odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze (z wyjątkiem czerwonej kartki otrzymanej z ławki rezerwowych).

9.4.  Kwoty kary za żółte kartki zawodniczki wpłacają na konto macierzystego Okręgowego (Wojewódzkiego) Związku.

 

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE

10.1.   Odpowiedzialnym za prowadzenie rozgrywek II ligi kobiet w sezonie 2023/2024 jest Kujawsko - Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy.

10.2.   Kluby, które nie wpłacą w terminie do 30września 2023 roku wpisowego do rozgrywek lub nie uzgodnią terminu płatności z prowadzącym rozgrywki będą wycofane z rozgrywek.

10.3.   Dokumentację i korespondencję dotyczącą rozgrywek II ligi kobiet należy przesyłać na adres:  kujawskopomorski@pzts.pl         tomasz.drzycimski@gmail.com

10.4.   Komunikaty związane z rozgrywkami II ligi będą umieszczane na stronach internetowych kujawsko-pomorskiego związku tenisa stołowego a wyniki będą wysyłane zainteresowanym klubom droga elektroniczną - e-mailem.

 

11.  WPISOWE

11.1.       Wpisowe za udział w rozgrywkach w wysokości 300 zł od drużyny należy wpłacać na Kujawski-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy  nr konta:

73 1090 1072 0000 0001 2006  7734 koniecznie z dopiskiem – wpisowe do II ligi kobiet

11.2.       Wpłat należy dokonać po otrzymaniu faktury. Przesłać na adres kujawskopomorski@pzts.pl dane /nazwa klubu, adres oraz NIP/, potrzebne do wystawienia faktury.

 

12. PROTESTY

12.1.       Wszelkie protesty, tylko w formie pisemnej, będą rozpatrywane przez Radę Prezesów PWZTS i K-POZTS w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pisma do organizatora rozgrywek i dokonania wpłaty kaucji w wysokości 200 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku odrzucenia protestu.

 

13.  W sprawach, które nie zostały ujęte niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy PZTS.


Zatwierdzili: Andrzej Jesiołowski – Prezes K-POZTS

Mariusz Schaefer – Prezes PWZTS

 

 

 

 

 

 

        

 
© 2024 KPOZTS Bydgoszcz