Atut Włocławek
 
AGA
l

Statystyki

dzisiaj12
wczoraj22
tydzień121
miesiąc210
wszystkie348286

Gościmy

Start arrow Regulaminy arrow Regulamin II L.K
Regulamin II L.K Drukuj

 

       

                                                                      REGULAMIN

ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET

                                                      W SEZONIE 2017/2018

1.       CEL ROZGRYWEK

1.1.      Celem rozgrywek II ligi tenisa stołowego kobiet jest wyłonienie najlepszej drużyny II ligi z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, która uczestniczyć będzie w barażach o awans do I ligi.

2.       UCZESTNICTWO

2.1.    W rozgrywkach II ligi tenisa stołowego kobiet uczestniczą drużyny z woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

2.2.   Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest:

2.2.1.     Posiadanie przez drużynę i zawodniczki aktualnej licencji okresowej PZTS na sezon 2017/2018;

2.2.2.     Posiadanie przez zawodniczki do 23 roku życia i członków kadry narodowej aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, wydanego przez lekarza medycyny sportowej;

2.2.3.     Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodniczki powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodniczkę oświadczenia o uczestniczeniu w meczu na własną odpowiedzialność;

2.3.    Zawodniczka, która w danym sezonie rozgrywek rozegrała 3 mecze ligowe w wyższej klasie rozgrywkowej traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej z wyjątkiem:

·  Zawodniczka urodzona 2000 i młodsza, która w sezonie rozgrywkowym po rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach ligowych ekstraklasy kobiet, lub 1. Ligi kobiet traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej;

2.4.    Zawodniczka w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie może uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach ligowych na różnych szczeblach rozgrywek ligowych;

2.5.     Jeżeli klub posiadający dwie drużyny w rozgrywkach drugiej ligi, wycofa jedną z drużyn przed drugą rundą rozgrywek, to zawodnicy drużyny wycofanej mają prawo do gry w drużynie pozostającej w rozgrywkach.

2.6.   W meczach barażowych mogą wystąpić jedynie zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej 2 zawodach indywidualnych lub drużynowych wchodzących w skład współzawodnictwa sportowego organizowanego przez PZTS

3.      SYSTEM ROZGRYWEK

3.1.   Rozgrywki II ligi tenisa stołowego kobiet są przeprowadzane w dwóch rundach.

3.2.   W pierwszej i drugiej rundzie wszystkie zespoły grają systemem każdy z każdym

3.3.   Numery drużyn do terminarza rozgrywek zostaną ustalone w drodze losowania

3.4.   W przypadku, gdy klub posiada dwie drużyny w II lidze, to powinny spotkać się w pierwszej kolejce każdej rundy

3.5.   W drugiej rundzie numery drużyn będą zgodne z miejscami w tabeli po pierwszej rundzie, za wyjątkiem drużyn z tego samego klubu, które spotkają się w pierwszej kolejce;

3.6.    Mecze rozgrywane będą piłeczkami plastikowymi trzygwiazdkowymi ;

3.7.      W meczu drużyna składa się z minimum 4 zawodniczek, maksymalnie 8 zawodniczek;

3.8.   Sposób rozgrywania meczu:

3.8.1.     mecz powinien być rozegrany na 2 stołach;

3.8.2.      Gospodarz meczu ma obowiązek udostępnić drużynie przeciwnej minimum pół godziny przed rozpoczęciem spotkania przynajmniej jeden stół oraz dwie piłeczki, którymi będzie rozgrywany mecz

3.8.3.      Mecze rozgrywane są wg załączonego protokołu (12 gier pojedynczych i 2 gry podwójne)

3.8.4.      Mecz kończy się w momencie uzyskania przez jedną z drużyn 8 zwycięstw lub remis  7-7

3.8.5.        wszystkie gry rozgrywane są do trzech wygranych setów;

3.8.6.        w każdym etapie rozgrywek gospodarz meczu jest na pozycji „A”

3.8.7.          zawodniczka rezerwowa ma prawo grać dopiero po pierwszej serii gier na dowolnej pozycji;

3.9.     Awans do rozgrywek I ligi

3.9.1.  Po rozegraniu wszystkich meczów najlepsza drużyna spotka się w barażach o I ligę z najlepszą drużyną II ligi woj.wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (mecz i rewanż). Lepsza drużyna w tych meczach wywalczy awans do I ligi.

4.      SPRAWY SĘDZIOWSKIE

4.1.    Kolegium Sędziów Okręgu, na którego terenie odbywa się mecz zabezpiecza Sędziego Głównego;

4.2.   . Sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami uprawnień zawodników do startu w zawodach i sprawne ich przeprowadzenie;

4.3.     Wszelkie uwagi, dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników, itp. na żądanie kierownika lub kapitana drużyny mogą być wpisane do protokołu przed rozpoczęciem meczu

4.4.    Uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń, które miały miejsce podczas meczu, mogą być wpisane do protokołu po zakończeniu meczu..

4.5.    Uwagi takie wpisuje do protokołu sędzia meczu tylko na żądanie kapitana drużyny wnoszącej zastrzeżenie.

4.6.   Uwagi wpisane do protokołu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie, jako informacja, lecz stanowią warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego przez drużynę, a dotyczącego faktów opisanych w protokole.

5.       Weryfikacja rozgrywek

5.1.    Weryfikacja rozgrywek jest prowadzona przez Wydział Rozgrywek KPOZTS w Bydgoszczy;

5.2.    Podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu;

5.3.     Mecz zostaje zweryfikowany, jako walkower dla przeciwnika, jeżeli:

5.3.1.      drużyna nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 minut,

5.3.2.      drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości i jednakowej jakości stołów oraz piłek (2 szt. na stół)

5.3.3.      drużyny gospodarzy, która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu, nie zapewniła właściwych warunków gry lub w przepisowym czasie nie usunęła skutków awarii, mającej miejsce w czasie meczu. Określonym czasem do usunięcia lokalnej awarii oświetlenia jest jedna godzina, a w przypadku wyłączeń przez Energetykę - 2 godziny. Gry niedokończone wskutek awarii sprzętu i oświetlenia weryfikuje się na korzyść zespołu gości, gry zakończone - zgodnie z uzyskanym wynikiem;

5.3.4.      drużyna stawi się do prezentacji zdekompletowana - mniej niż 4 zawodników;

5.3.5.      drużyna wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego (zawodnik w okresie karencji, dyskwalifikacji, nieposiadający licencji zawodniczej itp.),

5.3.6.      drużyna nie dopełniła formalności powiadomienia przeciwnika o miejscu rozgrywek,

5.3.7.      drużyna, która przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec PWZTS w Gdańsku lub KPOZTS w Bydgoszczy;

6.       Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu powoduje wykluczenie obydwu drużyn z rozgrywek drużynowych z ewentualną możliwością uczestniczenia w rozgrywkach drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie;

7.      Sprawy organizacyjne

7.1.       Odpowiedzialnym za prowadzenie rozgrywek II ligi kobiet w sezonie 2017/2018 jest Kujawsko- Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy.

7.2.        Dokumentację i korespondencję należy przesyłać na adres KPOZTS w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163

7.3.        Najpóźniej do dnia 31.08.2015 należy złożyć potwierdzenie udziału w rozgrywkach II Ligi kobiet wraz ze składem imiennym oraz podać informacje

-  na stołach jakiej firmy będą rozgrywać mecze

               -  jakimi piłeczkami będą rozgrywać mecze

        - stoły i piłeczki –PLASTIKOWE TRZYGWIAZDKOWE muszą posiadać atest ITTF

        - adres klubu i sali na której będą rozgrywane mecze

        - osoby do kontaktu-nr telefonu i adres emeil

 

7.4.      Komunikaty związane z rozgrywkami II ligi będą umieszczane na stronie internetowej www.kpozts.bydgoszcz.pl w zakładce  / II LIGA WYNIKI

7.5.   Wyniki mogą być wysyłane zainteresowanym klubom e-mailem.

7.6.   Mecze powinny rozpoczynać się miedzy godziną 11.00 a 16.00 (o godzinie rozpoczęcia meczu decyduje gospodarz).

7.7.    Jeżeli minimum pięć dni przed terminem meczu gospodarz nie powiadomi gości o godzinie spotkania, to należy uważać za uzgodnioną godzinę 11.00.

7.8.    O zmianie adresu sali gospodarz powiadamia drużynę gości co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

7.9.    Po meczu gospodarz ma obowiązek:

7.9.1.      Przekazać SMS. wynik meczu najpóźniej 2 godz. po zakończeniu spotkania Andrzejowi Grządzielowi (prowadzącemu rozgrywki): tel. 600124534

7.9.2.      Przesłać drogą elektroniczną w dniu rozegrania meczu protokół na adres:  kujawskopomorski@pzts. i andrzejgrzadziel22@poczta.onet.pl  najpóźniej do południa dnia następnego. Oryginał protokołu należy przechowywać, co najmniej rok po zakończeniu rozgrywek.

7.10.    Niedopełnienie któregokolwiek z tych warunków pkt. 6.4 spowoduje nałożenie na gospodarza kary regulaminowej.

7.11.    Zmiany terminów rozgrywania meczów

7.11.1.  Zainteresowane drużyny za obustronną zgodą, mogą mecz rozegrać w terminie wcześniejszym od wyznaczonego w terminarzu rozgrywek. W takim przypadku wystarczy tylko powiadomić prowadzącego rozgrywki.

7.11.2. Rozegranie meczu w terminie późniejszym wymaga odpowiedniego uzasadnienia, uzgodnienia nowego terminu z przeciwnikiem oraz zgody prowadzącego rozgrywki.

7.11.3. Mecz przełożony na termin późniejszy musi być rozegrany najpóźniej przed następną kolejką.

7.11.4.  Dla zdyscyplinowania drużyn do rozgrywania meczów zgodnie z terminarzem rozgrywek wprowadza się za późniejsze rozegranie meczu opłatę w wysokości 50 zł, Opłatę wnosi proszący o przełożenie meczu. Nie zastosowanie się do tego punktu, będzie karane walkowerem. Opłaty nie wnosi drużyna, w której powodem przełożenia terminu meczu był udział jej zawodnika, sklasyfikowanego w rankingu klubowym na pierwszych 4-ech miejscach, w rozgrywkach centralnych, ujętych w Kalendarzu PZTS (np. Grand Prix Polski). O fakcie tym należy pisemnie powiadomić prowadzącego rozgrywki (e-mailem).

7.11.5.  Meczu przełożonego nie wolno rozegrać po terminach ostatnich kolejek w I i II rundzie.

7.11.6.  Mecze rozgrywane w terminach ostatnich kolejkach muszą być bezwzględnie rozegrane nie później niż wyznaczony termin ostatnich kolejek.

8.       Wpisowe

8.1.        Wpisowe za udział w rozgrywkach w wysokości 200 zł od zespołu należy wpłacać na konto KPOZTS (nr konta 73 1090 1072 0000 0001 2006 7734) koniecznie z dopiskiem – wpisowe do II ligi kobiet.

8.2.       Wpłat należy dokonać po otrzymaniu rachunku. W tym celu należy do dnia 10.09.2017 podać na adres kujawskopomorski@pzts.pl dane, potrzebne do wystawienia rachunku.

9.      Nagrody

9.1.    Pierwsze dwa zespoły otrzymają puchar i dyplom

10.  Kary

10.1.    Zespoły, które nie wpłacą w terminie wpisowego lub nie uzgodnią terminu płatności z prowadzącymi rozgrywki będą wycofane z rozgrywek

10.2.    Kary finansowe

10.2.1. . za pierwszy walkower - 250 zł,

10.2.2.   za drugi walkower – 300 zł,

10.2.3.   za trzeci walkower – wykluczenie z rozgrywek,

10.2.4.   za nieterminowe przekazanie wyniku spotkania (w dniu rozegrania) – 50 zł,

10.2.5.   za nieterminowe przesłanie protokołu - 50 zł,

10.2.6.   za pierwszą żółtą kartkę – 50 zł,

10.2.7.   za drugą żółtą kartkę – 100 zł

10.3.    Za otrzymane trzy żółte kartki oraz za każdą czerwoną zawodnik otrzymuje karę dodatkową – odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze (z wyjątkiem czerwonej kartki otrzymanej z ławki rezerwowych).

10.4.    Kwoty kary za żółte kartki zawodnicy wpłacają do macierzystego Okręgowego (Wojewódzkiego) Związku.

11.  Protesty

11.1.   Wszelkie protesty, tylko w formie pisemnej, będą rozpatrywane przez Radę Prezesów PWZTS i K-POZTS w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pisma do organizatora rozgrywek i dokonania wpłaty kaucji protestowej w wysokości 200,- zł. Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku odrzucenia protestu.

12.    W sprawach, które nie zostały ujęte ww. regulaminie, obowiązują przepisy PZTS.

Zatwierdził: Andrzej Jesiołowski – Prezes K-POZTS
Ryszard Weisbrodt – Prezes PWZTS

 

 
© 2021 KPOZTS Bydgoszcz